Hoe een route op TomTom zetten?

TomTom    Wat heb je nodig?

  1. Een PC 
  2. Een USB kabel
  3. Een TomTom toestel dat kan geconnecteerd worden met jouw PC

Een zijn twee acties
  1. De route via jouw PC op jouw TomTom zetten (4 stappen)
  2. De route activeren op jouw TomTom (5 stappen)
We wandelen je door elk van die stappen in detail.

De route via jouw PC op jouw TomTom zetten

Stap 1.1: Aansluiten

Zet je TomTom uit en sluit hem aan op je pc met behulp van de USB-kabel. Zet dan pas het TomTom-toestel aan. TomTom

Stap 1.2: Open de map van de TomTom op je pc

Indien de TomTom herkend wordt op de pc, krijg je automatisch het volgende
scherm te zien (rechts). Druk op ‘Open folder’.

Indien dit venster niet verschijnt, moet je via Windows Verkenner de folder ‘TomTom x (G:)’ openen. (opmerking, het kan ook een andere drive letter zijn ipv G)
TomTom

Stap 1.3: Open de map ‘itn’ op je pc

Na het openen van de map ‘TomTom x’ krijg je het volgende scherm te zien.
Daarin moet je dubbelklikken op de map ‘itn’.
TomTom

Stap 1.4: Download de route naar keuze onder de  ‘itn’-map 

Ga naar de route van jouw keuze en selecteer de download knop.  Selecteer daar de TomTom fileTomTom. Als je daar op klikt, dan kan je het bestand (.ITN) downloaden rechstreeks naar de map TomTom x (G:) op jouw TomTom (via Opslaan of Save kan je de folder G:\ITN selecteren en daar het bestand .ITN in opslaan).

Het bestand staat nu op jouw TomTom!
TomTom


De route op jouw TomTom activeren


Stap 2.1. Selecteer hoofdmenu op jouw TomTom waar Reisplanner op staat

Ga op de TomTom naar het volgende hoofdmenu door eerst het scherm en
vervolgens het blauwe driehoekje (play-icoontje) aan te tikken tot je Reisplanner ziet staan.
TomTom

Stap 2.2. klik het icoon ‘Reisplanner’ aan

Tik in het hoofdmenu het icoon Reisplanner aan.

Ofwel krijg je een leeg reisplan ofwel is er reeds een ander reisplan geladen.
Tik op ‘Opties’ en daarna op ‘Laad reisplan
TomTom

Stap 2.3. Laad Reisplan 

Indien een ander reisplan geladen is, wordt het hier ontladen. Dit bestand wordt niet verwijderd op je toestel maar slechts gedeselecteerd. Druk op ‘Ja’ bij het volgende waarschuwingsvenster om een nieuw reisplan te kunnen laden.

Stap 2.4. Activeer Reisplan


Kies je gewenste reisplan door eenmaal op het reisplan te tikken van jouw keuze (je kan dus meerdere reisplannen en routes opslaan!).
TomTom

Stap 2.5. Selecteer startpunt 

Om de volledige route af te leggen tik je het eerste punt aan op de lijst die je ziet nadat je je reisplan geladen hebt. Markeer dit eerste punt als ‘Te bezoeken’ .
.
Indien de route al geladen is en je wil de volledige route afleggen, klik je op ‘OK’.

Een specaal geval: Een deel van de route afleggen
Indien je slechts een deel van de route wil afleggen, tik je in plaats van het eerste punt, het punt aan waar je de route wil starten. Markeer dit punt als ‘Te bezoeken’ +
klik je op het laatste punt van dat deel van de route dat je niet wil rijden en markeer het als ‘Bezocht’ .

Tik daarna op ‘OK’ om het geselecteerde reisplan definitief te laden.

Je krijgt nu  een venster waarin gevraagd wordt of je naar je eerste bestemming van je route genavigeerd wil worden (via het geselecteerde reisplan). Tik op ‘Ja’.

Opmerking: Afwijken van de route

De route die je gedownload hebt gaat niet noodzakelijk 100% over paden die gekend zijn op jouw TomTom. Zeker niet als daar veel alternatieve, kleine paden en wegeltjes tussen zitten!

De route wordt voor TomTom omgezet in max.50 plaatsen die bezocht moeten worden. Jouw TomTom zal zelf een 'connectie berekenen' tussen die punten over de wegen die TomTom kent. 

Je zet daarom best de optie op Kortste route. Dit geeft het beste resultaat.
TomTom

Opmerking: Een gemist viapunt

Bij de routering van TomTom via een route MOET JE ALTIJD HET VIAPUNT bezoeken. Soms kan dat wel eens zeer verveld zijn als je bv een omleiding moest maken. Dan blijft TomTom je toch terug sturen naar dat viapunt. Je moet dan via het menu van de route gaan markeren dat je dat punt al gedaan hebt (zie stap 2.5). Niet echt handig en we hopen dat TomTom dit in de toekomst aanpast!

Veelgestelde vragen

Ik wil eerst naar het vertrekpunt van de route geleid worden om vandaaruit de route te rijden. Is dat mogelijk? a) Indien je aanwezig bent in hetzelfde land als waarin de route zich bevindt zorgt
TomTom automatisch voor begeleiding naar het vertrekpunt indien het kaartmateriaal
van het desbetreffende land geladen is.
b) Indien je niet aanwezig bent in het land waarin de route zich bevindt moet je de
kaart laden van het land waarin de route zich bevindt, mét de Europese hoofdwegen
erbij. Hierdoor is het mogelijk om naar het vertrekpunt van de route geleid te worden,
hoewel je je in een ander land bevindt.
Ik wil slechts een deel van de route rijden. a) Indien je vanuit startpunt 01 vertrekt en wil stoppen voor de route volledig doorlopen is, vormt er zich geen enkel probleem. Je kunt altijd stoppen wanneer je het wenst.
b) Indien je wil vertrekken vanaf een ander punt (bv. 06) kun je na het selecteren van het gewenste routeplan, het punt aantikken waar je de route wil starten (zie stap 2.5).
c) Indien je reisplan al geladen is, en je wil een aantal tussenpunten niet bezoeken
dan markeer je het laatste punt van dat deel van de route dat je niet wil rijden als
‘Bezocht’ (zie stap 8).
Hoewel een route op mijn TomTom staat, kan ik ze niet rijden. In de meeste gevallen is het juiste kaartmateriaal niet geladen.
Kijk na of het kaartmateriaal mét de Europese hoofdwegen geladen is in het gebied
waar de route zich bevindt.
Kan ik de route behalve met de TomTom Rider ook met een TomTom 1,
TomTom Go 500, TomTom Go 501, TomTom Go 700, TomTom Go 701, TomTom
Go 900, TomTom Go 901... rijden?
Ja. Je kan wel andere referenetiekaarten op deze toestellen hebben (oudere versie, Tele Atlas, i.p.v. Navteq) kan het wel zijn dat er zeer kleine afwijkingen op de route zijn ten opzichte van die van de TomTom Rider.
Ik krijg een andere route op TomTom dan wat ik wie op RouteYou! Hoe komt dat? De route die je gedownload hebt gaat niet noodzakelijk 100% over paden die gekend zijn op jouw TomTom. Zeker niet als daar veel alternatieve, kleine paden en wegeltjes tussen zitten!

De route wordt voor TomTom omgezet in max.50 plaatsen die bezocht moeten worden. Jouw TomTom zal zelf een 'connectie berekenen' tussen die punten over de wegen die TomTom kent. 

Je zet daarom best de optie op Kortste route. Dit geeft het beste resultaat.
Ik wordt altijd terug gestuur naar een punt dat ik al voorbij ben. Hoe komt dat? Bij de routering van TomTom via een route MOET JE ALTIJD HET VIAPUNT bezoeken en moet je binnen de 20m van dat punt komen. Soms is de GPS wat onnauwkeurig en soms ben je gewoon verder dan 20m van dat viapunt voorbij gereden. Dan blijft TomTom je toch terug sturen naar dat viapunt.

Je hebt tzee opties: toch nabij dat punt komen of je kan via het menu van de route gaan markeren dat je dat punt al gedaan hebt (zie stap 2.5). Niet echt handig en we hopen dat TomTom dit in de toekomst aanpast!