Hoe een route op Garmin zetten?

WayPoint Garmin Wat heb je nodig?

  1. Een PC met de software MapSource
  2. Een USB kabel
  3. Een Garmin toestel dat kan geconnecteerd worden met jouw PC

Een zijn twee acties
  1. De route via jouw PC op jouw Garmin zetten 
  2. De route activeren op jouw Garmin
We wandelen je door elk van die stappen in detail.

De route via jouw PC op jouw Garmin zetten

Stap 1.1: Aansluiten

Sluit de Garmin op de USB-poort of seriële poort van je desktop of laptop aan en zet het toestel aan.  Garmin

Stap 1.2: Start MapSource

Open op je computer het programma Mapsource (ofwel staat er al een link op jouw bureaublad, ofwel vind je het programma terug onder GARMIN/MAPSOURCE).

Zorg ervoor dat je de meest recente versie van Mapsource op je computer hebt staan. Je kan de laatste versie van Mapsource downloaden op de website van Garmin.

Normaal gezien heb je MapSource programma gekregen van Garmin, zeker als je kaarten gekocht hebt.

Indien niet, ga je best naar het verkoopspunt waar je jouw Garmin gekocht hebt.
TomTom

Stap 1.3: Download de route naar keuze van RouteYou.com


Als je een route bekijkt met de RouteViewer (zie hier een voorbeeld) dan zie je een download knop (zie afbeelding rechts). Klik op deze knop en je ziet de mogelijke downloads en print.

Selecteer daar de GPX file of de GDB file voor Garmin.

Hoe een route van mijn keuze vinden? (sla over indien je die al hebt)
Via deze weg kan je routes zoeken op RouteYou.com. Indien je een eigen route wenst te downloaden vind je die makkelijkst onder jouw eigen account-pagina. Daar vind je jouw routes onder  'Mijn Routes'.

Route inlezen in MapSource
Als je op het (.GPX of  .GDB) bestand klikt dan vraagt jouw PC of je het bestand wenst te openen of op te slaan. Selecteer "Opslaan" en een folder naar keuze waar je het bestand wenst op te slaan (bijvoorbijld: Bureaublad).

De route is nu overgebracht van de RouteYou server naar jouw PC.
TomTom

Stap 1.4: De route openen in MapSource en naar jouw Garmin sturen

Het programma MapSource is al geactiveerd in stap 1.2.

Ga naar FILE -> OPEN

Selecteer de file die je zonet gedownload hebt in stap 1.3 (die staat bijvoorbeeld onder Bureaublad en noemt bijvoorbeeld Route.gpx of Route.gdb).

Je hebt nu de TRACK in MapSource geopend.

Klik bovenaan op het icoontje met de GPS en het pijltje (zie afbeelding rechts), om de route naar het toestel te sturen. Normaal wordt het toestel automatisch gedetecteerd. Indien niet, klik op Find Device.

Selecteer bij What To Send:  Tracks. De track wordt nu op het toestel geplaatst.
Garmin


De track op jouw Garmin Activeren


Track selecteren

Zoek in het menu van jouw Garmin in het lijstje van Tracks. Daar zal je jouw route zien staan. Je kan via de optie Track Back de route volgen.

Er zijn tal van opties in de verschilende toestellen. Je bekijkt best eens de handleiding van jouw specifiek toestel om na te gaan wat de best optie is.

WayPoint Garmin

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen eern Route en een Track Een track is een elektronisch kruimelspoor op je afgelegde weg. Een track geeft de posities weer die gevolgd moet worden om je afgelegde weg opnieuw af te leggen. Je kan het beschouwen als een lint dat je moet volgen.

Op zichzelf duidt een track geen kruispunten of splitsingen in de weg aan. Je kan die kruispunten en wegen wel zien indien je een onderliggende kaart hebt op uw toestel. Bijgevolg zal je bij het navigeren langs een track geen echte turn by turn instructies kunnen krijgen bij afslagen. Je moet er zelf op letten om dicht bij “het lint” of “track” te blijven.

Een route integreert je pad in het wegennetwerk en “weet” wanneer je op een kruispunt of splitsing aankomt. Bij toestellen die “routes” ondersteunen, wordt daar dan ook een zogenaamde “turn by turn” instructie gegeven die je vertelt hoe je route te vervolgen. Je ziet dus niet alleen waar je bent, maar het toestel vertelt je ook hoe je moet rijden (links afslaan, rechts afslaan,...).
Kan ik meerdere routes tegelijk downloaden op mijn toestel Indien je vanuit meerdere GDB bestanden, meerdere routes tegelijk wil downloaden op het toestel, moet een trucje toegepast worden op deze GDB bestanden omdat bij het downloaden van een tweede route de kaartsets van de eerste route gewist worden. Download je bv. twee routes vanuit twee verschillende GDB bestanden mét hun bijhorende kaartmateriaal, dan zal een turn by turn navigatie op de tweede route niet mogelijk zijn door het overschrijven van de eerste kaartensets.

Indien je al beschikt over de desbetreffende kaarten op je Garmin, deselecteer je telkens de maps en download je alleen de routes met hun bijhorende waypoints op je toestel.

Indien de benodigde kaarten nog niet op je toestel staan transfereer je eerst alle routes zonder hun bijhorende kaartsets. Vervolgens open je een nieuwe mapsource en kopieer je alle tracks die bij de getransfereerde routes horen in deze nieuwe GDB. Dit doe je door voor elke route zijn GDB te openen in een afzonderlijke Mapsource en via copie/paste de track te copiëren naar de nieuwe GDB. Vervolgens selecteer je alle kaarten die bij deze tracks horen en transfereer je enkel die kaarten naar je toestel.
De reden waarom je voor deze kaartselectie de tracks en niet de routes gebruikt ligt bij het feit dat bij het copiëren van routes ook de waypoints gecopiëerd worden, wat conflicten kan geven bij identieke waypointnummering.
Ik heb geen routeerbaar kaartmateriaal voor de route of een deel van de route  Indien het geschikte kaartmateriaal niet aanwezig is waarover een route loopt, kan een route niet berekend worden. Enkel de track kan gebruikt worden. Deze werkwijze is terug te vinden onder het hoofdstuk “Gebruik van de track“.
Mapsource: Ik heb Mapsource niet of heb een oude versie Je kan Mapsource downloaden en updaten op deze link: http://www.garmin.com/support/download_details.jsp?id=209
Kan ik meerder tracks downloaden op mijn Garmin Meerdere tracks downloaden in de ‘ACTIVE LOG’ is onmogelijk. Het is wel mogelijk om tracks met een andere naam dan ‘ACTIVE LOG’ te downloaden op je Garmin maar hierdoor wordt het aantal trackpunten gereduceerd waardoor de track onnauwkeuriger wordt. Deze werkwijze is terug te vinden in het hoofdstuk “Gebruik van de track“.
Kan mijn toestel turn by turn navigatie aan? Let op! Niet alle Garmin toestellen kunnen turn by turn navigatie aan. Eert sen vooral heb je daar het geschikte kaartmateriaal voor nodig. En ten tweede moet jouw toestel dat ondersteunen. Kijk in jouw manual of raadpleeg jouw verkooppunt, of de site van Garmin.