Núria Granger

Núria Granger

IniciRutesLlocs d'interès

Monument a Roca i Pi

Monument

ES |

Pública

Font: Google images

Un dels elements més característics i coneguts del passeig és el monument a Roca i Pi, format per un pedestal i una estàtua de cos sencer que ret homenatge a l'empresari i filantrop barceloní Vicenç de Paül Roca i Pi (1750-1852), resident en els seus darrers anys a Badalona, on va exercir àmpliament la caritat i que, en morir, deixà els seus béns als pobres domiciliats a la vila.

Anys després de la seva, el 15 d'agost de 1894, dia de la Festa Major, l'Ajuntament de Badalona i la ciutat en el seu conjunt, en agraïment, li dedicà un monument, que es va situar al centre de la Rambla.

Direcció

Badalona
Espanya

Més sobre aquest lloc d'interès

Rutes a la zona

Canals relacionats

Just like any other website, RouteYou makes use of cookies and similar technology to collect information about your preferences and your usage of the website. Only by doing so can we offer you an optimal user experience.

We also use cookies to serve you with personalised advertisements. Advertisements are necessary in order to offer you this service for free. If you prefer to use the website ad free, then you have the option to upgrade to a paid MyRouteYou Plus account, which also offers some advanced functionality.

Whatever you choose, we will always respect the privacy and security of your information in accordance with our privacy and cookie policy.

How do you want to continue?

I agree with the privacy and cookie policy and

© 2006-2018 RouteYou - www.routeyou.com