comasalex

comasalex

IniciRutesLlocs d'interès

Carrer Adra

Carrer

ES |

Pública

Aquest carrer, que porta per nom una població d’Almeria amb la qual els masnovins feien comerç de cabotatge, és un dels carrers més antics del municipi. Situada arran de mar –els patis davanters van ser substituïts per blocs de pisos–, encara conserva l’estructura de les cases de cós, una tipologia d’habitatge unifamiliar propi de molts pobles del Maresme, de planta baixa i pis i amb el pati al davant.

En aquest sector, a la platja, convivien els treballs a les drassanes, les feines dels pescadors i el tràfec de càrrega i descàrrega de les embarcacions. A meitat del segle XIX hi treballaven tres mestres d’aixa o constructors de vaixells: Pere Sust, Pau Jubany i els Carreras (Joan Mont Carreras i Calçada i els seus fills Benet i Manuel). S’hi construïen, molt sovint, velers de dos pals com a bergantins i pollacres, de 50 a 300 tones d’arqueig.
Les instal·lacions de les drassanes eren ben senzilles però es necessitava molta mà d’obra d’operaris, mestres d’aixa, calafats, serradors, corders, mestres velers, etc., i calia un any de feina si es volia fer un vaixell de tres pals. Un centenar de persones treballaven al voltant de grans carcasses de vaixells, envoltades de grans bastides de travesses i puntals, així com de dipòsits de fusta. El soroll del picament de les aixes i dels calafats, era dominat pels cops de martell per enllestir les peces de ferro.

Font: http://elmasnouterrademar.cat/carrer-adra.php

Direcció

El Masnou
Espanya

Més sobre aquest lloc d'interès

Rutes a la zona

Canals relacionats

Just like any other website, RouteYou makes use of cookies and similar technology to collect information about your preferences and your usage of the website. Only by doing so can we offer you an optimal user experience.

We also use cookies to serve you with personalised advertisements. Advertisements are necessary in order to offer you this service for free. If you prefer to use the website ad free, then you have the option to upgrade to a paid MyRouteYou Plus account, which also offers some advanced functionality.

Whatever you choose, we will always respect the privacy and security of your information in accordance with our privacy and cookie policy.

How do you want to continue?

I agree with the privacy and cookie policy and

© 2006-2018 RouteYou - www.routeyou.com