comasalex

comasalex

IniciRutesLlocs d'interès

Casa de Cultura

Edifici

ES |

Pública

Al Masnou de 1900 la construcció d’aquesta casa d’indians va suposar una innovació estilística ja que respon al gust per l’arquitectura islàmica del seu propietari, Jaume Sensat i Sanjuan, que havia viscut dos anys a Egipte.

El projecte de reedificació està signat pel conegut mestre d’obres Pere Andreu. L’exterior de l’edifici concentra la riquesa ornamental, destacant la tribuna mirador de la cantonada, amb els arcs lobulats i la coberta d’escames ceràmiques.


Jaume Sensat i Sanjuan procedia d’una família marinera i va comandar el seu propi vaixell durant una dècada fins que s’instal·là a Buenos Aires on va fer la seva fortuna com a agent de borsa. Casat amb Rosa Pagès i Orta, va tornar al Masnou per remodelar la casa d’estiueig coneguda també com a Villa Rosa. Durant la major part de l’any el matrimoni vivia en un pis del palau de Manuel Malagrida i Fontanet –indià que es va enriquir amb la fabricació de tabac a l’Argentina– al passeig de Gràcia de Barcelona.

Actualment és un equipament municipal i es troba en procés de rehabilitació. Es preveu que funcioni com a Casa de Cultura amb sales d’exposició i un punt d’informació turístic i cultural.

Popularment també s’ha conegut com casa del marquès de la manguera pels versos que uns estudiants masnovins van dedicar al propietari per mullar cada matí la carretera:

Vos que sou home sensat
i en teniu tanta fal·lera
en regar la carretera
des d’avui quedeu nomenat
el marquès de la manguera.

Font: http://elmasnouterrademar.cat/casa-de-cultura.php

Direcció

El Masnou
Espanya

Més sobre aquest lloc d'interès

Rutes a la zona

Canals relacionats

Just like any other website, RouteYou makes use of cookies and similar technology to collect information about your preferences and your usage of the website. Only by doing so can we offer you an optimal user experience.

We also use cookies to serve you with personalised advertisements. Advertisements are necessary in order to offer you this service for free. If you prefer to use the website ad free, then you have the option to upgrade to a paid MyRouteYou Plus account, which also offers some advanced functionality.

Whatever you choose, we will always respect the privacy and security of your information in accordance with our privacy and cookie policy.

How do you want to continue?

I agree with the privacy and cookie policy and

© 2006-2018 RouteYou - www.routeyou.com