comasalex

comasalex

IniciRutesLlocs d'interès

Casa Benèfica

Edifici

ES |

Pública

En un moment històric en què les administracions públiques no preveien atendre els desvalguts, l’alcalde Pau Estapé i Maristany impulsa la creació d’un asil benèfic dedicat a l’assistència de malalts pobres a domicili, asil de vells, nens desemparats i d’indigents.


Una part del finançament prové de l’Ajuntament, si bé la major part s’obté de donatius particulars, destacant-ne el del comerciant Pere Grau Maristany, així com de les quotes periòdiques dels membres de la Sociedad Benéfica del Masnou que es va constituir el 1899.
L’edifici principal dissenyat per Gaietà Buïgas i Monravà –autor del Monument a Colom de Barcelona–, fou construït en uns terrenys cedits per Josep Maria Malet i Font al costat de l’antic cementiri i s’inaugurà el 14 de setembre de 1902. La creació d'aquest asil va suposar a la vila del Masnou el títol de Benèfica per part del rei Alfons XIII (1902).

L’any 1921, Romà Fabra i Puig, 1r marquès del Masnou, patrocinà la construcció d’un pavelló hospitalari per als soldats ferits provinents de la Guerra del Marroc.

Actualment continua essent una residència d’ancians amb titularitat privada que dóna assistència a veïns del Masnou.

Font: http://elmasnouterrademar.cat/casa-benefica.php

Direcció

El Masnou
Espanya

Més sobre aquest lloc d'interès

Rutes a la zona

Canals relacionats

Just like any other website, RouteYou makes use of cookies and similar technology to collect information about your preferences and your usage of the website. Only by doing so can we offer you an optimal user experience.

We also use cookies to serve you with personalised advertisements. Advertisements are necessary in order to offer you this service for free. If you prefer to use the website ad free, then you have the option to upgrade to a paid MyRouteYou Plus account, which also offers some advanced functionality.

Whatever you choose, we will always respect the privacy and security of your information in accordance with our privacy and cookie policy.

How do you want to continue?

I agree with the privacy and cookie policy and

© 2006-2018 RouteYou - www.routeyou.com