comasalex

comasalex

IniciRutesLlocs d'interès

Can Xala

Fàbrica

ES |

Pública

La veleria ha sigut una activitat fonamental a Catalunya i el Masnou n’és un bon exemple.

Des de 1841 la fàbrica de Josep Sensat ja es dedicava a la filatura, tissatge i fabricació de teles per a vaixells. “Vapor Sensat” fou una de les primeres fàbriques de Catalunya on s’instal·là una màquina de vapor, però l’any 1883, degut al declivi de la marina de vela l’empresa és absorvida pel seu principal competidor, la “Fàbrica Estapé", propietat de Pau Estapé i Maristany i fundada pel seu pare Gerard Estapé cap al 1851. Llavors l’edifici començà a rebre el sobrenom familiar de “Can Xala”.

Amb aquesta operació la “Fàbrica Estapé” va controlar tota la cadena de producció de la fabricació de veles, des del cotó en brut fins a l’acabat tèxtil final, i el seu propietari Pau Estapé i Maristany amplià el ventall de productes per fer front a la crisi amb veles comercials, teles encerades, tendes per a l’exèrcit, baques per als carruatges i fins i tot, corretges de lona per a transmissió.
Des de principis de segle XX anirà canviant de propietaris: La Indústria Lonera, Ballvé i HILMA, fins que tanca definitivament les seves portes a finals del segle XX.


El principal competidor de Can Xala va ser la Indústria Lonera Maristany y Hermanos – coneguda com a Cal Soberano en record dels seus vaixells–, propietat dels germans Gerard, Jaume i Pere Maristany i Alsina, que va estar activa des de 1877 fins la dècada dels 70 del segle XX.

El conjunt industrial ha sofert diferents fases de construcció i ampliació en els seus 150 anys d’història i en l’actualitat es conserven tres naus industrials, una xemeneia –de les dues que va a arribar a tenir–, altres equipaments annexos i les corresponents cases dels treballadors.

Font: http://elmasnouterrademar.cat/can-xala.php

Direcció

El Masnou
Espanya

Més sobre aquest lloc d'interès

Rutes a la zona

Canals relacionats

Just like any other website, RouteYou makes use of cookies and similar technology to collect information about your preferences and your usage of the website. Only by doing so can we offer you an optimal user experience.

We also use cookies to serve you with personalised advertisements. Advertisements are necessary in order to offer you this service for free. If you prefer to use the website ad free, then you have the option to upgrade to a paid MyRouteYou Plus account, which also offers some advanced functionality.

Whatever you choose, we will always respect the privacy and security of your information in accordance with our privacy and cookie policy.

How do you want to continue?

I agree with the privacy and cookie policy and

© 2006-2018 RouteYou - www.routeyou.com