Rutes científiques de Barcelona

Rutes científiques de Barcelona

IniciRutesLlocs d'interès

Què va ser l'Espiritisme?

Punt d'interès

ES |

Pública

Font: Allan Kardec, iniciador de la doctrina espiritista.

Contingut:
En aquesta ruta parlarem d'espiritisme. D'espiritisme però també de ciència i sobretot de la frontera entre ambdues. Al segle XIX, el límit entre el que avui en dia anomenem psicologia i allò que classifiquem com a parapsicologia no era clar. La frontera entre el que podia ser considerat com a científic i el que no estava sent negociada i decidida. En aquesta negociació va sorgir la doctrina de l'espiritisme. Aquesta tenia la clara intenció d'entrar a formar part de la ciència, cosa que es reforçava quan metges i altres investigadors van pretendre estudiar científicament els fenòmens espiritistes. L'espiritisme va ser un moviment que va sorgir a mitjans del segle XIX quan l'intel·lectual i pedagog francès Hippolyte Denizart Rivail va ajuntar, en una sola doctrina que va anomenar espiritisme, el socialisme utòpic, que creia en la possibilitat d'arribar a crear una societat justa i igualitària entre classes i sexes; la tradició moral i de caritat cristianes; les creences orientals de la reencarnació que arribaven a Europa, i la creença en l'existència d'uns esperits que jugaven un paper semblant al de l'ànima, ja que tant vius com morts la tenen, deixant el cos en no més que un embolcall carnal. La creença en els esperits venia dels Estats Units de principis del segle XIX, on s'havia fet molt popular i s'havia creat la figura del mèdium, la persona que es podia comunicar amb aquests aquests ens. D'Estats Units va viatjar fins al vell continent on Rivail en va sentir a parlar i va anar a una sessió on li va ser revelat que el seu nom en una vida passada era el d'Allan Kardec. Amb aquest pseudònim va escriure una sèrie de llibres que van posar les bases a la doctrina espiritista i que van aconseguir una fama notable a França, des d'on, com veurem, van passar a la convulsa Barcelona de finals del XIX.

Més informació:
Andrea Graus (2014). La ciencia del médium. Las investigaciones psíquicas en España (1888-1931). Tesi doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona.

Direcció

Espanya

Més sobre aquest lloc d'interès

Rutes a la zona

Canals relacionats

Just like any other website, RouteYou makes use of cookies and similar technology to collect information about your preferences and your usage of the website. Only by doing so can we offer you an optimal user experience.

We also use cookies to serve you with personalised advertisements. Advertisements are necessary in order to offer you this service for free. If you prefer to use the website ad free, then you have the option to upgrade to a paid MyRouteYou Plus account, which also offers some advanced functionality.

Whatever you choose, we will always respect the privacy and security of your information in accordance with our privacy and cookie policy.

How do you want to continue?

I agree with the privacy and cookie policy and

© 2006-2018 RouteYou - www.routeyou.com