Zicht op Rottumeroog en Borkum

Ansicht punkt

NL |

Öffentlich

Zicht op Rottumeroog en BorkumDe naam Rottumeroog betekent: Eiland (oog) van Rottum. Het eiland was namelijk ooit voor 60% in bezit van het toenmalige Klooster Juliana in dat dorp. Het resterende deel was eigendom van het Oldeklooster.
Ten noorden grenst het aan de Noordzee, en ten zuiden aan de Waddenzee. Ten westen ligt Rottumerplaat. Het eiland is, samen met Rottumerplaat en de Zuiderduintjes (een klein resteilandje ten zuiden van Rottumeroog), beschermd natuurgebied en valt onder de strengste wettelijke bepalingen van de Natuurbeschermingswet (artikel 17). Rottumeroog en Rottumerplaat worden gezamenlijk beheerd door Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. De beide eilanden zijn niet vrij toegankelijk en in de zomerperiode wordt zowel Rottumeroog als Rottumerplaat bewoond door vogelwachters. In het voor- en najaar wordt er een beperkt aantal excursies georganiseerd naar Rottumeroog.
Op het eiland staat een oude, uit 1883 stammende gietijzeren kaap, die ooit als navigatiebaken voor zeevaarders heeft dienst gedaan. De inmiddels nutteloos geworden en in verval geraakte Emder kaap werd in 1986 erkend als rijksmonument en werd in 1989 volledig afgebroken, op de vaste wal volledig gerestaureerd, naar Rottumeroog teruggebracht en in 1990 weer opgebouwd op de oude plaats.

Adresse

Usquert
Niederlande

Gesponserte Links

Mehr über diesen Sehenswürdigkeit

Routen in der Nähe

Ähnliche Kanäle

Gesponserte Links

© 2006-2017 RouteYou - www.routeyou.com