This site uses cookies to improve your experience and the quality of our services. By using this site you agree to its use of cookies. More information Hide

De oude geklasseerde kerktoren van Eke

Need a hotel nearby?

Sponsored links

Routes nearby

Places of Interest nearby

Matched content

Hotels nearby

Restaurants nearby

Sponsored links

🔎
Church
Location type: Church
Location address: Eke
Number of texts: 1
3 stars
Made by bmatthys

De oude toren van Eke is een overblijfsel van de eerste kerk, de Sint-Amanduskerk. De bakstenen toren heeft een vierkante romp met een lage vierhoekige met schaliƫn bedekte spits en met steunberen op de hoeken. De toren dateert voornamelijk van 1771, maar bepaalde delen gaan terug tot de 12de eeuw. Deze middeleeuwse oorsprong werd bevestigd door het terugvinden van bakstenen, die nog met hout gebakken werden. De toren werd als monument geklasseerd op 17 maart 1949 en in 1962 volledig gerestaureerd. In 1996 werd hij opnieuw gerestaureerd en herschilderd. Hij vormt de toegangspoort tot het kerkhof van Eke.

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Comments

Add comment

Sponsored links