This site uses cookies to improve your experience and the quality of our services. By using this site you agree to its use of cookies. More information Hide

Sint-Mauritspark

Need a hotel nearby?

Sponsored links

Routes nearby

Places of Interest nearby

Matched content

Hotels nearby

Restaurants nearby

Sponsored links

🔎
Natural area
Location type: Natural area
Location address: 8620, Nieuwpoort, Louisweg (Havengeul)
Number of texts: 2
3 stars
Made by Westtoer Mirra | © All rights reserved
Made by Westtoer Mirra | © All rights reserved

This park (popularly called Keunepark) was laid out in 1977. It forms a green zone between the channel and the buildings along the Albert I-laan, running parallel with the channel.In 2000 the park was renamed in “Prince Mauritspark” on the occasion of the commemoration of the Battle of Nieuwpoort in 1600.
The facts: on 1st July the Dutch army arrived at the IJzer estuary without any considerable resistance. On the other side of the river was Nieuwpoort, the first target of this campaign. The archduke Albrecht had raised an army and got already till Oudenburg on 1st July. When Maurits heard this, he withdrew the part of his army that had already crossed the IJzer during low tide. He turned away his attention temporarily from the town of Nieuwpoort and concentrated on the Spanish army being close on his heels. On 2nd July 1600 the combat took place: the troops of Maurits on the right bank of the IJzer, the men of Albrecht a little further in the dunes of Lombardsijde and Westende. First the Spaniards seemed to win, but then in the afternoon the Dutch could turn the tide and decided the fight for themselves. In spite of his victory, Maurits abandoned his original plan, i.e. the conquest of Nieuwpoort, and withdraw to Ostend. However, this peace was of short duration. On 5th July the Dutch soldiers came back to the IJzer estuary. The soldiers of Albrecht had regrouped themselves and entrenched themselves in the town of Nieuwpoort. The Dutchmen besieged the town, but did not attack. Nieuwpoort did justice to its reputation of “impregnable fortress”. One week later the siege was scratched and Maurits returned empty-handed to the North.

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Made by nuts

Dit park (Keunepark in de volksmond) werd in 1977 aangelegd. Het vormt een groene buffer tussen de havengeul en de bebouwing langsheen de Albert I-laan, die evenwijdig loopt met de havengeul.
In 2000 werd het park omgedoopt naar “Prins Mauritspark”, en dit naar aanleiding van de herdenking van de Slag bij Nieuwpoort in 1600 .
De wapenfeiten: op 1 juli arriveerde het Hollandse leger zonder noemenswaardige tegenstand aan de IJzermonding. Aan de overkant van de stroom lag Nieuwpoort, het eerste doel van deze veldtocht. Aartshertog Albrecht had een leger op de been gebracht en was hiermee op 1 juli reeds tot Oudenburg gevorderd. Toen hij dit vernam trok Maurits het deel van zijn leger dat bij laagtij de IJzer reeds overgestoken was terug. Hij wendde de aandacht tijdelijk van Nieuwpoort-stad af en concentreerde zich op het Spaanse leger dat hem op de hielen zat. Het werd, op 2 juli 1600, een gevecht in regel: de troepen van Maurits op de rechteroever van de IJzer, de manschappen van Albrecht even verderop in de duinen van Lombardsijde en Westende. Leken de Spaanse troepen aanvankelijk aan de winnende hand, dan wisten de Hollanders het tij in de namiddag te keren en de strijd in hun voordeel te beslechten. Ondanks zijn overwinning liet Maurits het oorspronkelijke plan, nl. de inname van Nieuwpoort, varen en trok zich in Oostende terug. De rust was echter van korte duur. Op 5 juli keerden de Hollandse soldaten naar de IJzermonding terug. Albrechts soldaten hadden zich gehergroepeerd en in Nieuwpoort-stad verschanst. De Hollanders belegerden de stad maar vielen niet aan. Nieuwpoort deed zijn reputatie van “onneembare vesting” eer aan. Een week later werd het beleg afgeblazen en keerde Maurits onverrichter zake naar het Noorden terug.

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Comments

Add comment

Sponsored links