This site uses cookies to improve your experience and the quality of our services. By using this site you agree to its use of cookies. More information Hide

Kasteel van Schiplaken

Need a hotel nearby?

Sponsored links

Routes nearby

Places of Interest nearby

Matched content

Hotels nearby

Restaurants nearby

Sponsored links

🔎
Castle
Location type: Castle
Location address: België, Vlaams-Brabant, 3191, Hever, Kasteeldreef , 5-6
Number of texts: 1
3 stars
Made by wvanbuyn

Kasteel van Schiplaken in Schiplakenbos.

Op de grens van Hever met Schiplaken, ligt het zogenaamde “Kasteel van Schiplaken”, bereikbaar langs een mooie dreef.
Het kasteel zelf werd na de Eerste Wereldoorlog gebouwd, doch de in losse U-vorm opgestelde dienstgebouwen dateren uit de 18de en 19de eeuw. Rechts, een gebouw in neotraditionele stijl. Fraaie centrale vleugel met sobere neoclassicistische inslag; witgekalkte baksteenbouw geritmeerd door muurpilasters en inspringende muurvakken van baksteen, afgedekt met een schilddak (pannen); centrale rondboogpoort en later aangebrachte rechthoekige vensters.
Eénlaagse linkervleugel onder zadeldak (pannen), daterend van 1734; bak- en zandsteenbouw op breukstenen sokkel. Rondboogdeur in een omlijsting met kwartholle neg vertrekkend uit een driehoekje, voorzien van negblokken, gedateerde imposten “Anno/ 1734”, sluitsteen en op spiraaltjes eindigende druiplijst; ovaalrond bovenlicht met imposten en sleutel. Gelijkaardige doch deels dichtgemaakte deur links. Vlechtingen en schouderstukken in de zijpuntgevels en rechts, twee kloosterkozijnen.

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/41003

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Comments

Add comment

Sponsored links