This site uses cookies to improve your experience and the quality of our services. By using this site you agree to its use of cookies. More information Hide

Prieeltje

Need a hotel nearby?

Sponsored links

Routes nearby

Places of Interest nearby

Matched content

Hotels nearby

Restaurants nearby

Sponsored links

🔎
Chapel
Location type: Chapel
Location address: Bilzen
Number of texts: 1
3 stars
Made by 38oza

In de Demerstraat passeer je aan rechterkant een kapelletje dat omgevormd werd tot prieel. Het prieeltje bevond zich oorspronkelijk in de tuin van de pastorie. Het terrein behoorde toe aan de Duitse Orde en de kapel werd dan ook in de 18de eeuw gebouwd door de landcommandeur van Alden Biesen.

DE DUITSE ORDE
De Duitse Orde of Teutoonse Orde, was een geestelijke ridderorde die gesticht werd in 1190 in de tijd van de Kruistochten. De leden waren adellijke ridders die geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid aflegden. Naast geestelijke zorg en liefdadigheid was vooral de strijd tegen de andersgelovigen het ideaal van de orde. De priesters-broeders waren belast met de zielzorg terwijl de ridder-broeders ten strijde trokken. Oorspronkelijk werd de Duitse Orde ingezet in het Heilige Land, maar gaandeweg werd haar werkterrein steeds groter.

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Comments

Add comment

Sponsored links