This site uses cookies to improve your experience and the quality of our services. By using this site you agree to its use of cookies. More information Hide

The Reuland Castle

Need a hotel nearby?

Sponsored links

Routes nearby

Places of Interest nearby

Matched content

Hotels nearby

Restaurants nearby

Sponsored links

🔎
Historical event
Location type: Historical event
Location address: Burg-Reuland
Number of texts: 2
4 stars
Made by Wizpr.guide | Reference Wizpr.guide | © All rights reserved
Made by Wizpr.guide | © All rights reserved

The castle of Burg Reuland (built in the 12th Century) was to the 18th century a huge complex. Today’s complex of ruins still has a size of 55m to 65m. Besides the actual fortress she had a castle ring and a two side’s comprehensive ditch with protective wall.
Until the early 14th century it served as the seat of the noble family “Reuland”. In the castle museum you find the collection of archaeological excavations. In pictures and writing the excavation and restoration work is documented.
Representation of the owners and occupants of the castle. Pictures of ancient documents. Display with excavations of the nearby castle of Ouren. Guided tours on request
Free entry

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

More information

Made by Chris 1966

De burcht van Reuland (gebouwd in de 12de eeuw) was tot de 18de eeuw een geweldig bouwwerk. Het huidige ruïnecomplex heeft nog een grote van 55 m op 65 m. Naast de feitelijke verdedigingsburcht was er nog een burchtring en een twee kanten omvattende gracht met beschermingswal. Tot begin van de 14de eeuw deed de burcht dienst als zit van het adellijke geslacht Reuland. De verzamelingen omvatten ter plaatse gevonden voorwerpen tijdens archeologische

opgravingen. De opgravings- en restauratiewerken worden met tekst en beeld toegelicht.

Voorstelling van alle gewezen eigenaars en bewoners van de burcht. Afbeeldingen van oude documenten en zegels. Kijkkasten met opgravingen en overblijfselen van de nabijgelegen burcht

Van Ouren. Rondleidingen met gids op aanvraag.

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Comments

Add comment

Sponsored links