This site uses cookies to improve your experience and the quality of our services. By using this site you agree to its use of cookies. More information Hide

Former tavern "De Stad Audenaarde"

Need a hotel nearby?

Sponsored links

Routes nearby

Places of Interest nearby

Matched content

Hotels nearby

Restaurants nearby

Sponsored links

🔎
Historical place
Location type: Historical place
Location address: Gent, Kortrijksesteenweg, 128
Number of texts: 2
5 stars
Made by Dromos
Made by Dromos

On this corner stood the inn “The city Audenaarde”. You’ll find a plaque on the corner with the Baliestraat. In three languages you can read the inscription about Miss Edith Cavell. SHe stayed here in this inn during World War I For its contacts with the secret services, she frequently traveled to Ghent. Edith Cavell was a nurse and saved between 166 and 186 allies. On October 12, 1915, she was arrested by the Germans, accused of spying and executed by the National Shooting Range in Schaerbeek, where she was buried. Her death in 1915 caused international outrage, thanks to the British propaganda that portrayed her as an innocent, savior à la Florence Nightingale.

Linked characteristics: Did you know...
Linked themes: War, History

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Op deze hoek bevond zich de herberg “De stad Audenaarde”. Je treft er een gedenkplaat aan op de hoek met de Baliestraat. Daar staat in drie talen het opschrift Miss Edith Cavell: ‘Het glorierijke slachtoffer der Duitsche Barbaarscheid werd in dit huis heimelijk geherbergd in april 1915 ‘. Voor haar contacten met de geheime diensten reisde ze regelmatig naar Gent waar ze in café “De Stad Audenaarde”, verbleef. Edith Cavell was verpleegster en redde tussen 166 en 186 geallieerden. Op 12 oktober 1915 werd ze door de Duitsers aangehouden, beschuldigd van spionage en gefusilleerd op de Nationale Schietbaan in Schaarbeek, waar ze begraven werd. Haar dood veroorzaakte in 1915 internationale verontwaardiging, mede dankzij de Britse propaganda die haar afbeeldde als een onschuldige, reddende engel à la Florence Nightingale.

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Comments

Add comment

Sponsored links