This site uses cookies to improve your experience and the quality of our services. By using this site you agree to its use of cookies. More information Hide

Natuurgebied De Mortelen

Need a hotel nearby?

Sponsored links

Routes nearby

Places of Interest nearby

Matched content

Hotels nearby

Restaurants nearby

Sponsored links

🔎
Natural area
Location type: Natural area
Location address: Oirschot
Number of texts: 1
4 stars
Made by 157973

De Mortelen is een laag gebied ten noorden van de Midden-Brabantse dekzandrug. In contrast met de dekzandrug zit hier veel leem in de bodem. Het is ene typisch kwelgebied. Kwel is grondwater dat onder druk uit de grond komt. Dit gebied was te drassig om intensief bewoond te worden. Ook heden treft men er nog weinig bewoning aan. Je vindt er wel tal van bossen en weilanden.

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Comments

Add comment

Sponsored links