This site uses cookies to improve your experience and the quality of our services. By using this site you agree to its use of cookies. More information Hide

Alde Faenen

Need a hotel nearby?

Sponsored links

Routes nearby

Places of Interest nearby

Matched content

Hotels nearby

Restaurants nearby

Sponsored links

🔎
Nature park
Location type: Nature park
Location address: Earnewâld
Number of texts: 1
3 stars

De Alde Feanen is een nationaal park dat bestaat uit een aaneengesloten laagveenmoerascomplex. Je vindt er grote plassen, rietvelden, typische elzenbroekbossen, dotterbloemhooilanden,... De kans om in de Alde Feanen een ooievaar te zien vliegen of jagen is groot. Het ooievaarsstation Eibertshiem in Alde Feanen betekent Fries voor ooievaarswoonplaats. In 1980 werd dit station opgericht om met voeder- en fokprogramma’s de kwijnende ooievaarpopulatie weer te laten floreren. In het voorjaar van 2011 broedden twaalf ooievaarsparen in de Alde Feanen. Een wandeling door de Alde Feanen is door de variatie één grote verrassing. Het ene moment loop je in een donker moerasbos, een tel later doorkruis je hooiland dat ligt te baden in het zonlicht. En waar de grote bonte specht je net verraste in de bossen, loop je even later in het hooiland met haar grutto’s en gele kwikstaarten.

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Comments

Add comment

Sponsored links