Alde Faenen

Nature park

NL |

Public

De Alde Feanen is een nationaal park dat bestaat uit een aaneengesloten laagveenmoerascomplex. Je vindt er grote plassen, rietvelden, typische elzenbroekbossen, dotterbloemhooilanden,... De kans om in de Alde Feanen een ooievaar te zien vliegen of jagen is groot. Het ooievaarsstation Eibertshiem in Alde Feanen betekent Fries voor ooievaarswoonplaats. In 1980 werd dit station opgericht om met voeder- en fokprogramma's de kwijnende ooievaarpopulatie weer te laten floreren. In het voorjaar van 2011 broedden twaalf ooievaarsparen in de Alde Feanen. Een wandeling door de Alde Feanen is door de variatie één grote verrassing. Het ene moment loop je in een donker moerasbos, een tel later doorkruis je hooiland dat ligt te baden in het zonlicht. En waar de grote bonte specht je net verraste in de bossen, loop je even later in het hooiland met haar grutto's en gele kwikstaarten.

Address

Earnewâld
Netherlands

Sponsored links

More about this place of interest

Routes nearby

Related channels

Sponsored links

© 2006-2017 RouteYou - www.routeyou.com