This site uses cookies to improve your experience and the quality of our services. By using this site you agree to its use of cookies. More information Hide

Paviljoen De Westkant

Need a hotel nearby?

Sponsored links

Routes nearby

Places of Interest nearby

Matched content

Hotels nearby

Restaurants nearby

Sponsored links

🔎
Statue
Location type: Statue
Location address: Terneuzen
Number of texts: 1
4 stars
Made by 172761

Aan de Scheldeboulevard, meer specifiek aan het Paviljoen De Westkant kan je de beeldengroep van AVS zien.

Daarnaast kan je de volgende kunstwerken zien:
- Havengebonden van Walter Buck
- Inpressie van J. PAN
- uitkijkend van Stef Orfi
- Torsos van Chris Ferket
- Hoofden van Eddy De Buf
- Kijken naar zee en wind van Eddy De Buf
- Schorpioen van Bram Eliaert
- Vissen van A. Abeel
- Mijn idian summer van Nand Huyghe
- Torso van Nand Huyghe
- Canteclaer’s univers. Bibliotheek van Nand Huyghe
- Meisje van Julie Verhelst
- Leven van Joeri Stubbe
- Levensboom met doornen van Joeri Stubbe
- Aelvin van Joeri Stubbe
- Versluierd van Dirk Van Hecke
- Kaptein van Antoon Mahieu
- Twee kippen Veerle De Smedt
- Humanoide van Christine Carton

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Comments

Add comment

Sponsored links