This site uses cookies to improve your experience and the quality of our services. By using this site you agree to its use of cookies. More information Hide

Gemaal Wetering

Need a hotel nearby?

Sponsored links

Routes nearby

Places of Interest nearby

Matched content

Hotels nearby

Restaurants nearby

Sponsored links

🔎
Waterpump
Location type: Waterpump
Location address: Wetering
Number of texts: 1
3 stars
Made by verbeem

Het gemaal Wetering heeft bijzondere cultuurhistorische waarde. Dit blijkt onder andere uit de opstelling van de bemalingsinstallatie. Het gemaal bemaalt twee polders nl. Wetering-oost en Wetering-west. De beide polders zijn via een onderleider met elkaar verbonden. Het water wordt van twee kanten aangezogen en onder 45 graden geloosd op de boezem. Verder is het gebouw voorzien van bijzondere bouwkundige kenmerken. Dit blijkt uit zandstenen ornamenten visjes, een wapensteen van voormalig waterschap Vollenhove en tal van overige bouwkundige kenmerken.

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Comments

Add comment

Sponsored links