Gemaal Wetering

Waterpump

NL |

Public

Het gemaal Wetering heeft bijzondere cultuurhistorische waarde. Dit blijkt onder andere uit de opstelling van de bemalingsinstallatie. Het gemaal bemaalt twee polders nl. Wetering-oost en Wetering-west. De beide polders zijn via een onderleider met elkaar verbonden. Het water wordt van twee kanten aangezogen en onder 45 graden geloosd op de boezem. Verder is het gebouw voorzien van bijzondere bouwkundige kenmerken. Dit blijkt uit zandstenen ornamenten visjes, een wapensteen van voormalig waterschap Vollenhove en tal van overige bouwkundige kenmerken.

Address

Wetering
Netherlands

Sponsored links

More about this place of interest

Routes nearby

Related channels

Sponsored links

© 2006-2017 RouteYou - www.routeyou.com