This site uses cookies to improve your experience and the quality of our services. By using this site you agree to its use of cookies. More information Hide

"Korenmolen" Eerbeek

Need a hotel nearby?

Sponsored links

Routes nearby

Places of Interest nearby

Matched content

Hotels nearby

Restaurants nearby

Sponsored links

🔎
Watermill
Location type: Watermill
Location address: Eerbeek
Number of texts: 1
3 stars
Made by Petra19

De Watermolen van Eerbeek is een watermolen op de Eerbeekse Beek, nabij Eerbeek (gemeente Brummen). De oudste vermelding van een watermolen behorende bij het huis Eerbeek dateert uit 1395. Oorspronkelijk behoorde bij de molen ook een korenmolen op de andere oever, maar de restanten daarvan zijn in 1967 gesloopt. In 1942 werd het huis, samen met de molen, geschonken aan Stichting Het Geldersch Landschap. In 1950 werd de molen verkocht aan de pachter W. H. van Zadelhoff, wiens familie de molen al sinds 1908 pachtte. De molen werd in 1967 maalvaardig gerestaureerd. De laatste restauratie was in 2007.De Eerbeekse watermolen is op afspraak te bezoeken en op vooraf vastgestelde data.
-lt;a target=“_blank” href=“http://nl.wikipedia.org/wiki/Watermolen_van_Eerbeek”>Meer informatie!-lt;/a>

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Comments

Add comment

Sponsored links