This site uses cookies to improve your experience and the quality of our services. By using this site you agree to its use of cookies. More information Hide

Middeleeuwse kerktoren

Need a hotel nearby?

Sponsored links

Routes nearby

Places of Interest nearby

Matched content

Hotels nearby

Restaurants nearby

Sponsored links

🔎
Tower
Location type: Tower
Location address: Haaren
Number of texts: 1
4 stars
Made by 157973

Aan de rand van de dorpskom van Haaren staat een alleenstaande kerktoren uit de 15e eeuw. De oude Lambertuskerk, waartoe de toren behoorde, mocht onder het reformatorische bewind van de Staten van Holland niet voor de katholieke eredienst worden gebruikt. Maar protestanten die de kerk in gebruik konden nemen waren er ook niet. Ten gevolge daarvan raakte de kerk in verval, om uiteindelijk in de 18e eeuw in te storten.

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Comments

Add comment

Sponsored links