This site uses cookies to improve your experience and the quality of our services. By using this site you agree to its use of cookies. More information Hide

Stairs to Heaven

Need a hotel nearby?

Sponsored links

Routes nearby

Places of Interest nearby

Matched content

Hotels nearby

Restaurants nearby

Sponsored links

🔎
Arts Centre
Location type: Arts Centre
Location address: Mechelen
Number of texts: 1
4 stars
Made by ron73

Ontwerper: Ivanowitch Nosker 1889-1992 Nederland
Architect en bioloog met grote liefde voor staal.
Dit ontwerp draagt de titel: Stairs to Heaven en werd ontworpen ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling Pisa 1991. 
De drie zuilen die u ziet maakten deel uit van een quartet en stonden opgesteld in een harmonisch vierkant.
De vierde zuil werd geschonken aan het Rijksmuseum te Amsterdam en doet thans dienst als klimplaten houder zodat natuur en architectuur 1 worden.
Ook deze 3 zuilen volgen het voorbeeld van het Rijksmuseum.
Zuilen zijn niet te koop

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Comments

Add comment

Sponsored links