This site uses cookies to improve your experience and the quality of our services. By using this site you agree to its use of cookies. More information Hide

Kijkhuis Millingerwaard

Need a hotel nearby?

Sponsored links

Routes nearby

Places of Interest nearby

Matched content

Hotels nearby

Restaurants nearby

Sponsored links

🔎
View point
Location type: View point
Location address: Kekerdom
Number of texts: 1
3 stars
Made by Petra19

De Millingerwaard is een van de oudste natuurontwikkelingsgebieden langs de Waal. In 1991 startte ARK Natuurontwikkeling er een allereerste voorbeeldgebiedje. In 1992 werd het gebied een voorbeeldgebied voor het Wereld Natuur Fonds. Vanaf 1993 werkt ARK samen met Staatsbosbeheer, Wereld Natuurfonds, Dienst Landelijk Gebied en kleiwinners. Deze samenwerking zorgde voor een snelle transformatie van landbouwgebied naar natuurgebied. In korte tijd heeft het gebied zich ontwikkeld tot een ongeëvenaard veelzijdig natuurgebied.

In de Millingerwaard wordt echt duidelijk wat natuurontwikkeling is! Een enorme planten- en dierenrijkdom kunt u hier ontdekken. Grote kuddes Gallowayrunderen en Konikpaarden struinen door het gebied. In de ooibossen en moerassen zwemmen bevers en er huizen tientallen reeën. De plassen in de uiterwaarden zijn een kraamkamer voor vissen. De jonge visjes vinden hier beschutting tussen waterplanten en wilgenwortels en een overvloed aan voedsel in de vorm van kleine waterdiertjes. Al dat ‘broed’ trekt weer tal van visetende vogels aan, waaronder de grote zilverreiger.

Vanuit het kijkhuis zijn deze zilverreigers vaak te zien, net als vissende zwarte sterns die vanaf mei hier broeden. In de schemering maak je een grote kans op het zien van een bever vanuit het kijkhuis.

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Comments

Add comment

Sponsored links