This site uses cookies to improve your experience and the quality of our services. By using this site you agree to its use of cookies. More information Hide

Goedenraad Castle

Need a hotel nearby?

Sponsored links

Routes nearby

Places of Interest nearby

Matched content

Hotels nearby

Restaurants nearby

Sponsored links

🔎
Castle
Location type: Castle
Location address: Netherlands, Limburg, Overeys
Number of texts: 2
3 stars
Made by Michel
Made by Michel | Reference Wikipedia (Dutch)

Goedenraad Castle is a castle, an outdoor place and an estate in Overeys near Eys.
The castle consists of a mansion and a castle farm. The modern castle is plastered white and built in Louis XVI style. It consists of three parts around a court place.
In the 19th century the main building was expanded to the south with long wing and to the east with a rectangular corner tower with a dome.

The castle farm is an U-shaped building, built in the second half of the 18th century. Its west wing has the date 1764 on it. In the middle the wing is heightened above the entrance gate.
Above the gate the coat of arms of the former inhabitants Thimus-Von Strauch can be seen.

Next to the castle an estate park was created in the 19th century. In 1917 and 1975 major changes were made to it. Until the 19th century a moat surrounded the castle, which got its water from the Eyserbeek. The current castle gardens were designed by W.J.A. Snelder, who lived in the castle.

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Made by Chris 1966

Kasteel Goedenraad is een kasteel, buitenplaats en landgoed gelegen in de buurtschap Overeys nabij het dorp Eys in de Nederlands-Limburgse gemeente Gulpen-Wittem.

Inhoud

  1 Beschrijving van het kasteel
  2 Geschiedenis en bewoners
  3 Het heden
  4 Externe link
  5 Zie ook

Beschrijving van het kasteel

Het kasteel omvat een herenhuis en een kasteelboerderij. Het huidige kasteel is een wit gepleisterd gebouw in Lodewijk XVI-stijl en bestaat uit drie delen gelegen aan een binnenplaats. Het hoofddeel hiervan is een drielaags middenrisaliet bekroond met een fronton en een koepeldak met lantaarn. Het hoofdgebouw is aan het einde van de 19e eeuw aan de zuidzijde uitgebreid met een langwerpige vleugel en aan de oostzijde met een vierkant hoektorentje met een koepeldak en daarop een knobbelspits. Tijdens dezelfde verbouwing is de oostgevel van het hoofdgebouw uitgevoerd als een eclectische voluutgevel.

De kasteelboerderij is een U-vormig gebouw uit de tweede helft van de 18e eeuw. De westvleugel draagt de jaartalankers 1764 en heeft een verhoogd middendeel dat dient als toegangspoort. Boven de poort bevindt zich een fronton waarin het alliantiewapen van de echtelieden en vroegere bewoners von Thimus-von Strauch is aangebracht. Het middendeel heeft aan de zijde van de binnenplaats eveneens een fronton met een classicistische omlijsting.

Bij het kasteel ligt een landschapspark, dat in de 19e eeuw is aangelegd en waaraan in 1917 en 1975 diverse veranderingen zijn uitgevoerd. Tot in de negentiende eeuw heeft het kasteel nog een omgrachting gehad die gevoed werd door de Eyserbeek. Hiervoor zou de beek enigszins naar het noorden te zijn verlegd geweest. De huidige kasteeltuin is ontworpen door de landschapsarchitect W.J.A. Snelder, tevens oud-bewoner van het kasteel. Het kasteel met de omliggende landerijen heeft officieel de status van landgoed, wat voor de eigenaren bepaalde belastingvoordelen meebrengt.[1]
Geschiedenis en bewoners

Het oorspronkelijke kasteel werd in de 14e eeuw gebouwd en bewoond door Dirk van Eys, die lid was van de familie Mulrepas, ook bekend als Scheifken van dem Goedenrade. Het kasteel was grootleen van Valkenburg en leen van Eys, de eigenaren noemden zich de heren van Eys. In 1369 werd door de hertog van Brabant een strafexpeditie tegen Dirk van Eys en Jan Hoen van Voerendaal uitgevoerd omdat deze heren regelmatig met elkaar op de vuist gingen, de omgeving onveilig maakten en eigenhandig tol hieven op de doorgaande handelswegen. De familie van Eys werd door de troepen van de hertog verjaagd van hun goed en het kasteel werd volledig verwoest.

Maar Dirk keerde al weer snel terug naar Eys en ging in de versterkte hoeve Vogelsangh wonen. De zonen van Dirk bouwden op de plek waar de oude burcht had gestaan weer een nieuw kasteel. De familienaam bleef tot het midden van de 15e eeuw met het kasteel verbonden. Door het ontbreken van mannelijke nazaten ging het kasteel in eigendom over naar ene Van ‘t Zievel toen deze trouwde met de dochter van Mulrepas.

In 1482 ging het kasteel weer over in andere handen toen een dochter van Van ‘t Zievel trouwde met Guillaume Van Hoeven van Carsveld. Vervolgens kwam het tot 1730 in bezit van de familie van Breyel en voor een korte tijd van baron Witte Uit den Limminge. In 1765 werd een Akense baron Von Geyer-Schweppenburg de nieuwe eigenaar. Hij liet het huis in 1777 grondig wijzigen en maakte hiervan het kasteel zoals het er tegenwoordig uitziet. Voor die tijd was het een modern lustslot. Ook liet hij het landschapspark aanleggen. De verbouwing had de baron echter diep in de schulden gebracht en hij was gedwongen om het kasteel in 1781 te verkopen. Nieuwe eigenaar werd de Akense baron Giles Leonard Von Thimus, een lakenwever en -ndash;koopman, gehuwd met Agnes Strauch, waaraan het alliantiewapen in het fronton boven de boerderijpoort herinnert. De familie Von Thimus verbleef tot 1857 op het kasteel, waarna de Luikse familie Laloux de nieuwe eigenaar werd. Aan het eind van de 19e eeuw werd het eigendom van de NV Gemeenschappelijk Grondbezit.
Het heden

In 1921 werd het kasteel gekocht door Mr. Dr. Willem Frowein, directeur van de NV Staatsmijnen in Limburg. Hij ligt begraven hoog in het Froweinbos, aan de noordelijke oever van de Eyserbeek. De weg door Overeys van Eys naar Simpelveld is naar hem genoemd.

In 1969 kocht J. M. van Susante het landgoed en knapte het vervallen kasteel op, om het later van de hand te doen aan de Stichting Het Limburgs Landschap, waar hij destijds voorzitter van was. Tegenwoordig is het kasteel in erfpacht uitgegeven aan de diverse bewoners.

Het gebouw en enkele facetten van het terrein zijn ieder een rijksmonument.

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Comments

Add comment

Sponsored links