This site uses cookies to improve your experience and the quality of our services. By using this site you agree to its use of cookies. More information Hide

DE LINDE EN DE KUINDER

Need a hotel nearby?

Sponsored links

Routes nearby

Places of Interest nearby

Matched content

Hotels nearby

Restaurants nearby

Sponsored links

🔎
River
Location type: River
Location address: Spanga
Number of texts: 1
3 stars
Made by verbeem

De Linde is een riviertje in het zuiden van de provincie Friesland. Tot de aanleg van de Noordoostpolder stroomde de Linde bij Kuinre in de Zuiderzee. Het riviertje vormt in de benedenloop de provinciegrens tussen Friesland en Overijssel.
Het riviertje ligt in een dal dat tijdens de voorlaatste ijstijd (het Saalien) door een gletsjertong is gevormd. Het dal is later met hoogveen begroeid geraakt dat aan het eind van de 18e eeuw is verveend (turfwinning).

De Tjonger of Kuinder is, evenals de Linde, een riviertje in het zuiden van de provincie Friesland.
De Tjonger vormt een taalgrens: globaal kan gesteld worden dat het Friese taalgebied ten noorden ervan ligt en het Stellingwerfse taalgebied (Nedersaksisch) ten zuiden ervan. Dit is ook de reden dat er twee namen voor hetzelfde riviertje zijn, elk taalgebied had zijn eigen naam: Tjonger (Fries) en Kuinder (Stellingwerfs).

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Comments

Add comment

Sponsored links