DE LINDE EN DE KUINDER

River

NL |

Public

De Linde is een riviertje in het zuiden van de provincie Friesland. Tot de aanleg van de Noordoostpolder stroomde de Linde bij Kuinre in de Zuiderzee. Het riviertje vormt in de benedenloop de provinciegrens tussen Friesland en Overijssel.
Het riviertje ligt in een dal dat tijdens de voorlaatste ijstijd (het Saalien) door een gletsjertong is gevormd. Het dal is later met hoogveen begroeid geraakt dat aan het eind van de 18e eeuw is verveend (turfwinning).

De Tjonger of Kuinder is, evenals de Linde, een riviertje in het zuiden van de provincie Friesland.
De Tjonger vormt een taalgrens: globaal kan gesteld worden dat het Friese taalgebied ten noorden ervan ligt en het Stellingwerfse taalgebied (Nedersaksisch) ten zuiden ervan. Dit is ook de reden dat er twee namen voor hetzelfde riviertje zijn, elk taalgebied had zijn eigen naam: Tjonger (Fries) en Kuinder (Stellingwerfs).

Address

Spanga
Netherlands

Sponsored links

More about this place of interest

Routes nearby

Related channels

Sponsored links

© 2006-2017 RouteYou - www.routeyou.com