Kasteeldomein Cloppenburg

Estate

NL |

Public

Kloppenbergweg, Oost (Oost-Maarland): Kasteelterrein Cloppenburg

Cloppenburg oftewel De Kloppenburcht lag ten westen van de Kloppenburgweg aan de zuidrand van het dorp Oost-Maarland. Van het kasteel, dat in de eerste helft van de negentiende eeuw nog als een omgracht complex aanwezig was, is niets meer herkenbaar in het terrein. De gracht werd, evenals die van kasteel Oost, gevoed door een verdwenen beekje.

De heren van Hoensbroek kregen in 1657 tevens de heerlijke rechten van Oost samen met het steeds belangrijker wordende kasteel Oost in handen. Cloppenburg verloor steeds meer aan betekenis en verviel tot een pachthoeve, waarvan in de achttiende eeuw de graven De Geloes door vererving eigenaar werden. In de negentiende eeuw lieten ze de gebouwen afbreken.'

Cloppenburg werd in 1420 omschreven als 'den hof gelegen in den dorpe van Oys (...). Met syne steynen torne, huysingen, hoven (...) wyeren (grachten)'. De genoemde toren was volgens een getuigenverhoor uit 1666 in die tijd nog aanwezig: 'een tooren oft gebouw van steen, toegekomen hebbende den Here Grave van Gronsveld, waerop de huysluydens wel plachten te vluchten.' De herinnering aan de middeleeuwse functie van het kasteel om in tijd van oorlog een onderdak te bieden aan boeren en dorpelingen bestond dus nog in het midden van de zeventiende eeuw. In 1650 werd de brug over de gracht hersteld. Op de tranchotkaart en de kadastrale minuut uit 1827 werd Cloppenburg weergegeven als vier vleugels rond een vanuit het noorden toegankelijke binnenplaats. Het complex kende in 1841 nog een omgrachting. In de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw werd Cloppenburg gesloopt en zijn de grachten gedempt.

Anno nu is niets meer zichtbaar van Kasteel Cloppenburg. Op de plek waar de burcht ooit heeft gestaan zijn thans weilanden en boomgaarden. Als u uit de Putstraat komt en u kijkt een recht vooruit, kijkt u uit over het terrein waar Cloppenburg lag.

Address

Kloppenbergweg 1
Eijsden
Limburg
Netherlands

Sponsored links

More about this place of interest

Routes nearby

Related channels

Sponsored links

© 2006-2017 RouteYou - www.routeyou.com