This site uses cookies to improve your experience and the quality of our services. By using this site you agree to its use of cookies. More information Hide

Sibberhuuske

Need a hotel nearby?

Sponsored links

Routes nearby

Places of Interest nearby

Matched content

Hotels nearby

Restaurants nearby

Sponsored links

🔎
Castle
Location type: Castle
Location address: Nederland, Limburg, Sibbe, Dorpstraat, 78
Number of texts: 1
4 stars
Made by Chris 1966

Dorpstraat 78, Sibbe: Het Sibberhuuske of Villiartshof

Het Sibberhuuske, ook Villiartshof genaamd, stamt deels uit de 14e eeuw. Als een groot leen van de Heerlijkheid Oud-Valkenburg, kwam het in de 15e eeuw aan de Heren van Ghoor en diende het als Schoutenhuis. In 1568 steunde Maria van Ghoor Prins Willem van Oranje bij diens plannen voor een veldtocht naar Brussel tegen Landvoogdes Isabella van Castillië, de dochter van Philips II. Dit leidde, op Aartshertog Alva’s bevel, tot hun verbanning en confiscatie van het Huis. Isabella schonk het aan de Baronnen van Billehê uit Huy (België).
In de 17e eeuw komt het Sibberhuuske in handen van Generaal Van Volckershoven. Zijn dochter trouwt een Hugenoot is Staatse dienst, te weten Jaques de Chalmot du Portal. Het is hun alliantiewapen dat de inrijpoort siert.
Het Sibberhuuske is een Rijksmonument en is in Genève geregistreerd op de Internationale Lijst van Beschermde Monumenten.

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Comments

Add comment

Sponsored links