wy

wy

HomeRoutesBezienswaardigheden

De 8 van de Aabeek, Maalbeek, Tangebeek en Zenne, vertrek Weerde (77km)

Recreatieve fietsroute Aanrader

BE | | 77.8 km

1617 keer bekeken | Publiek

Routebeschrijving

Eens voorbij Brussel stroomt de Zenne niet in het midden van haar vallei, aan haar rechteroever ligt ze van Brussel tot Weerde naast de Barebeek (die bij de Dijlevallei hoort). Daar wordt de Zenne enkel gevoed door beken en sloten aan haar linkeroever.

Deze fietslus is bijzonder omdat ze je langs de oevers brengt van de drie natuurlijke waterlopen die boven Brussel in de Zenne uitmonden. Dit levert een lus op aan de westzijde van de Zenne in de vorm van een platte 8.
Om zo dicht mogelijk bij een beek te blijven worden op sommige stroken akkerwegen of een pad genomen. Tijdens zeer natte periodes liggen er enkele hiervan slijkerig bij. De lus is dus niet uitgetekend om alles aan 20km/u of sneller af te fietsen. Ze is wel perfect voor de recreatieve en creatieve fietser die met plezier enkele kleine stukjes aan 10km/u doen.

Bezienswaardigheden en bijzonderheden van deze lus:
Prachtige en rustige natuur langs de Zenne, beken en sloten; zandwinnigsgebied; vijf (géén vier!) watermolens langs de Maalbeek (de langste van de 3); drie bronnen, waarvan twee beken gesifoneerd onder het Zeekanaal lopen en een overloop naar het Zeekanaal hebben; diverse (vis-)vijvers; bossen en akkers; ...
Er worden tevens bruggen over de Brusselse Ring en de A12 genomen die bijzondere vergezichten opleveren ten noorden van Brussel.
En er is regelmatig mogelijkheid voor een drankje, hapje en kinderplezier.


Het startpunt is aan café 't Schoonzicht tegenover de dorpskerk in Weerde (voldoende parking aan de kerk).
Eerst wordt via de Galgenberg naar de samenloop van de Zenne en haar verkorting gefietst, waarna het jaagpad aan de linkeroever tot voorbij de gescheiden fietsbrug in Leest gefietst wordt.


Drie Bekenroute met info:

1. De Aabeek
(beeklengte 11 km, hoogteverschil 8 m; bron tussen Humbeek-Sas en Kattemeuterbos aan de oostzijde van het Zeekanaal; monding te Leest boven de fietsersbrug aan de Zenne - Molenweg-Molenbeekstraat -).
In Leest wordt deze beek de Molenbeek genoemd. Even noordelijker dan haar monding verlaten we de Zenne en volgen het eerste deel van de Aabeek aan haar linkeroever. Voorbij Leest volgen we een deel de akkerwegen rond de Aanbeek, en komen aan de noordzijde van het Bos van Aa uit. In de jaren 70 werden de boomgaarden en akkers hier onteigend om het baggerslib van de nieuw aan te maken Zeesluis te Zemst in te storten (Momenteel wordt deze zone gebruikt voor zandwinning). Hier is de Aabeek aan de westzijde, tussen het zandwinningsgebied en het Kanaal, omgeleid. Ten zuiden van dit zandwinningsgebied zoeken we terug de Aabeek op en volgen deze door Humbeek-Sas en komen ter hoogte van de Bergstraat te Grimbergen haar twee bronnen aan de noordzijde van de weg tegen.


2.De Maalbeek
(beeklengte 14 km, hoogteverschil 52 m; bron in Relegem ten zuidwesten van Wemmel; monding in een doorgestoken Zennemeander ten zuidoosten van de Verbrande Brug, boven het keerdok).
De monding van de Maalbeek in de Zenne ligt iets zuidelijker dan de bron van de Aabeek. We volgen daarvoor de Oostvaartdijk zuidwaarts tot voorbij het Kattemeuterbos. Aan de Kerselarendries nemen we de asfaltweg links, rijden rechtdoor tot voorbij de hoogspanningslijnen, en nemen dan rechts naar het Mot en steken de Humbeeksesteenweg nabij Eppegem over.
Op de T nemen we links, daarna rechts en steken een oude Zennearm over. Deze Zennearm loopt iets noordelijker samen met de Zenneverkorting, die gemaakt werd om het keerdok aan de rechteroever van het kanaal uit te graven. We volgen deze Zennearm in zuidelijke richting (rechts). We komen aan de achterzijde van de industriezone Cargovil (Dorent-Nelebroek) en steken een doodlopende asfaltweg over om terug het water te volgen. We laten een paar huisjes rechts liggen en na een scherpe bocht komen we een Aquafin waterzuiveringsinstallatie tegen. Op deze plaats mondde de Maalbeek uit in de Zenne. We volgen het water naast de installatie en komen op een industrieweg die we rechts nemen, en na 100m oversteken, een verkeersvrij straatje naar de Verbrande Brug. Over deze brug nemen we eerst rechts, en 50m voorbij de eerste straat links sifoneert de Maalbeek onder het Zeekanaal naar de Aquafin-installatie.
We keren even terug en nemen die eerste straat weg van het Zeekanaal, waarna we achter de Sporthal de eerste rechts nemen. We volgen hier één van de mooiste plekken van de Maalbeekvallei in Grimbergen, en passeren de Oyenbrugmolen (privébezit, molen niet zichtbaar vanop de straat), Tommenmolen, Liermolen en voorbij het centrum en de steenweg Vilvoorde-Wolvertem-Aalst ( monument dr. Hemerijckx) de ’s Gravenmolen (privébezit). Pitstop aan de drie laatste molens mogelijk.
Aan de ’s Gravenmolen volgen we de rechteroever en komen zo via Strombeek (Nekkerbos en Potaarde) aan de A12 waaronder de Maalbeek duikt. Aan die andere zijde van de A12 bevindt zich de Sprietmolen. Even de A12 noordelijk volgen om een fietsbrug te nemen, dan terug zuidwaarts, de Maalbeek oversteken (eventueel aan de bushalte links de Maalbeek voor 50m aan haar linkeroever volgen door het bosje, zodat je van daaruit de Sprietmolen kan zien (privébezit. Buitenwerk van de molen zelf in zwaar verval –zie POI- ). Aan het kruispunt (Zijp) richting Wemmel, dan eerste links om de Maalbeek terug over te steken en ze aan de rechteroever te volgen tot Wemmel (Rechts passeren we het Kasteel/Gemeentehuis met kasteelpark).
Vanaf hier wordt de Maalbeek de Landbeek genoemd, die we niet meer kunnen volgen omdat deze door de akkers stroomt. We volgen de noordflank van de Maalbeekvallei (zijde Grote Landbeek), en iets voorbij de kerk van Relegem (zuidoosten) hebben we aan/net boven een bosje de verste en hoogste bron van de Maalbeek.
Als we terugkeren van de bron merken we de Maalbeek vanaf de dwarse Poverstraat onder de doodlopende Bloemistenstraat. Op het einde van de Bloemistenstraat komt de Maalbeek terug bovengronds richting Wemmel. Een tweede bron (van de Kleine Landbeek) bevindt zich iets zuidelijke langs de Poverstraat, tegenover de voetbalterreinen.

6 km terug, op 1,8km ten zuidoosten van de Sprietmolen en binnen de Grote Ring rond Brussel ligt de bron van de Tangebeek in Strombeek-Bever.
Je kan hiervoor de zuidflank van de Maalbeekvallei nemen waardoor je, als je de Maalbeek nog eens wil zien tweemaal een stevige helling op moet rijden (Schapenbaan - Smiskensveld --> Malbeek --> Oude Jetseweg - Obberg).
De voorgestelde route houdt ons dicht tegen de Maalbeek aan tot een veilige brug (Panoramastraat) over de Ring genomen wordt: Keer daarvoor terug naar de kerk van Relegem, daar rechts en dan links de Oude Jetseweg in. Net vóór rechts de eerste straat (Kanariestraat, aan de Mariakapel) is er links een voetweg tussen twee paardeweiden. Deze voetweg volgen we over een kleine km tot ze uitgeeft in de Mottestraat.
[Twee drassige stukken, daarom deze beschrijving: Volg de rechtse Paardeweide -aan het einde de weide rechts blijven volgen- drassig in de bocht), en 10m verder draait het pad links het bosje in. Hier stijgt het pad plots een 3tal meter. Sommige mensen leggen een tak of boom over het pad, maar je mag er verder door. 30m verder, aan het einde van het bosje, is er terug een drassige plek van een 15tal meter. Laat de houtobstakels links liggen, en neem daarachter links. Het pad wordt breder en verhard. Vanaf de poort is de weg geasfalteeerd (Mottestraat).]
Via de iets rustigere Panoramastraat-brug steken we de Ring over, en nemen even de Romeinsesteenweg ten noorden van het Tentoonstellingspark. Neem net vóór het einde van het Tentoonstellingspark linksaf (Treftstraat, aan Hotel Ibis) en volg deze over de A12 (weer eens prachtige vergezichten). Je komt op een vijfhoek in Strombeek-Bever (met krantenwinkel op de hoek) waar je de vierde rechts neemt (Oude Mechelsestraat). Daar neem je de derde rechts (IJsvogellaan) naar beneden en op de dwarse Grimbergsesteenweg kies je rechts schuinover over de oude trambedding naar de Haneveld sportvelden. Rechts is een vijver, links is het bronnengebied van de Tangebeek.

3. De Tangebeek
(beeklengte 6 km; hoogteverschil 28 m; bron in het Haneveld te Strombeek-Bever; monding in Zenne ten zuidoosten van de Verbrande Brug onder het keerdok):
Vanaf de vijver volgen we de Tangebeek; eerst rechteroever, dan linker- en dan terug rechteroever (oude diepe meander in het Haneveld). Aan de drukke Sint-Annalaan 20m naar rechts om deze veilig over te kunnen steken. Dan terug links, je steekt de Tangebeek over die naast het voetbalterrein loopt (leuk om even de sifonering te zien, volg dan 100m het pad tussen de Tangebeek en het Voetbalveld Tange).
Steek dan onder de Ring door, en onmiddellijk na de laatste afrit neem je het betonnen wegje rechts; volg parallel de afrit langs de akkerweg. Even verder kan je rechts een smaller pad nemen die in een bosje afdaalt. 30m verder heb je onmiddellijk aan je linkerzijde een (meestal geopend) riooldeksel waaronder 5 meter dieper de Tangebeek stroomt. Je steekt de onzichtbare Tangebeek onder je over, je kan links van dit wegje te voet het bovenkomen van de Tangebeek gadeslaan. Volg dit pad tot aan de Albert-II-laan; dan links en terug links het Tangebeekbos in. Die daal je links af tot je parallel aan de Tangebeek komt. Neem in het bos terug links om via een een bruggetje de Tangebeek over te steken. Volg verder de Tangebeek aan zijn linkeroever tot je 800m verder terug een brug over de Tangebeek moet nemen. Hier is het debiet van de Tangebeek heel variabel. Bij regenweer hebben de grote debieten diepe geulen uitgegraven waardoor de oevers wel eens instorten.
Over de tweede brug neem je links, dan rechts het bospad in; je neemt nu de rechteroever van de Tangebeek die hier de diepst uitgesleten vallei langs de beneden-Zenne is. Aan de drukke Rubensstraat neem je links, na 20m terug links het klinkerpad naar de Molenveld-tunnel die we rechts nemen.
We komen in de Borgt, waar een kapel aan de Tangebeek verwijst naar de vele doden die er bij diverse overstromingen te betreuren waren. Stroomafwaarts is een grote duiker gemaakt waar de Tangebeek tot aan het Zeekanaal onder een speeltuin en een vijverpark loopt (we volgen de Tangebeek bovengronds).
Neem wat verder links het recreatieterein met vijvers, maar laat deze links liggen. Neem op het einde van het park rechts, achter de huizen voor je bevindt zich een oude Motte waarop zich het Kasteel van de Berthouts bevond –en waar dus het oorspronkelijk centrum van Grimbergen lag- (http://nl.wikipedia.org/wiki/Senecaberg ).
Neem links aan de appartementsblokken en je komt aan een watersportkade op het Kanaal. Hier is eveneens een overloop van de Tangebeek in het kanaal.
Neem terug onmiddellijk links (Verbindingsweg) en dan rechts langs een moerasgebied (Domein van Borgt). Op het einde van deze autovrije straat merk je de Tangebeek onder de straat doorlopen, die verder onder de Humbeeksesteenweg een bedijventerrein induikt. Neem daar terug rechts en aan het kanaal links.
Aan de eerste hoogspanningsmast voor het keerdok loopt de Tangebeek gesifoneerd onder het kanaal. Over de Verbrande brug nemen we de doodlopende steeg rechts en nemen op de T rechts, over de brug aan het keerdok. In de bocht naar rechts komt de Tangebeek ongeveer onder de straat en mondt aan de brug over de Zenne er in uit. Neem daar rechts de Zenne tot Eppegem. Duik daar rechts onder de spoorlijn en neem onmiddellijk links de Hauwlandweg tot de Zenne en Weerde.

Route-informatie

Bezienswaardigheden

Reacties

Activiteiten

In de buurt

Routes in de buurt

Overnachtingen in de buurt

Relevante kanalen

Deze route op jouw website

<iframe src="//plugin.routeyou.com/routeviewer/free/?language=nl&amp;params.route.id=451746" width="100%" height="600"></iframe>

Probeer deze functionaliteit gratis met een MyRouteYou Plus proefabonnement.

MyRouteYou Plus

Als je al een dergelijke account hebt, meld je dan nu aan.

© 2006-2019 RouteYou - www.routeyou.com