Het oudland van Zeeland

Landschapselement

NL |

Publiek

Inpoldering startte reeds in de 11de eeuw in Nederland. Die aanzet kwam vanuit de Vlaamse Abdijen die in Zeeland dijken begonnen te bouwen en land droog te leggen. Langzaam werden de eilanden door inpoldering wat groter. Het Oudland van Zeeland is zo een voorbeeld van een inpolderingsgebied. Na een stormvloed in 1134 werd het oudland geheel omdijkt waarbij oudere dijken en dammen in de ringdijk werden opgenomen. Deze bemoeilijkte de afwatering van de door ruggen omsloten poelen. Dit probleem werd gedeeltelijk opgelost d.m.v.watergangen, sluizen en wateringen. In het hedendaagse landschap is nog veel van vroeger terug te vinden. Het "hollebollige reliëf" herinnerd aan het winnen van turf in deze gebieden. Het besloten gebied van de kreekruggen en overgangsgronden wordt nog als akkerbouwgebied gebruikt. In het Oudland wisselen hogere kreekruggen en lagere poelgebieden elkaar af.

Auteursrechten: All rights reserved

Adres

Nederland

Gesponsorde links

Meer over deze bezienswaardigheid

Routes in de buurt

Relevante kanalen

Gesponsorde links

© 2006-2017 RouteYou - www.routeyou.com