Biker

Biker

HomeRoutesBezienswaardigheden

Maasterrassen

Landschapselement

NL |

Publiek

Het Maasdal bij Maastricht wordt gekenmerkt door een aaneenschakeling van rivierterrassen. Deze rivierterrassen zijn gevormd door sedimentatie en insnijding van de Maas tijdens afwisselende koude (glaciale) en warme (interglaciale) perioden gedurende de afgelopen 2,5 miljoen jaar.
Tijdens de glaciale perioden (ijstijden) werden grove sedimenten (grind en zand) afgezet, terwijl in de interglacialen (tussenijstijden) erosie plaatsvond en de Maas zich diep in zijn oude bedding insneed.
Als gevolg van de combinatie van tektonische opheffing van Zuid-Limburg, de afzetting van riviersedimenten en de periodieke insnijdingen van de Maas is een groot aantal rivierterrassen ontstaan.
De in het Maasdal gevormde terrasniveaus worden onderverdeeld in laagterras (het huidige stroomdal van de Maas), middenterras en hoogterras. De jongste terrassen liggen direct aan de Maas. Verder er vanaf, en dus ook hoger in het landschap, zijn de terrassen ouder. Omdat de Maas aan het begin van het Pleistoceen (2,5 miljoen jaar geleden) verder oostelijk stroomde, liggen de oudste en hoogste terrassen in het oosten van Zuid-Limburg.
De terrassen kunnen enkele kilometers breed zijn, maar ook veel smaller, afhankelijk van de mate waarin ze later geërodeerd zijn. De terrassen worden vaak gebruikt voor akkerbouw, omdat ze vlak zijn en vanwege de vruchtbare löss.
Daar waar de terrasovergangen een flink hoogteverschil hebben, zijn de steilranden vaak bebost en zichtbaar in het landschap. Aan de voet van de steilranden komt grondwater naar boven en ontstaan bron- en kwelmilieus: het beginpunt van een groot aantal terrasbeken, die het midden- en laagterras doorsnijden.

Adres

Sint Geertruid

Meer over deze bezienswaardigheid

Reacties

Routes in de buurt

Relevante kanalen

© 2006-2019 RouteYou - www.routeyou.com