Biker

Biker

HomeRoutesBezienswaardigheden

Stuwwal Montferland bij Kilder

Natuurfenomeen

NL |

Publiek

Het Montferland is een heuvelachtig bosgebied dat bestaat uit door een aantal heuvels, waarvan de Hettenheuvel met 91,6 meter de hoogste is. Rondom de heuvels liggen akkers die omzoomd zijn met houtwallen. Het gebied is onderdeel van een stuwwal die zich vanaf het Montferland via Kleef en Nijmegen richting Betuwe uitstrekt. Deze stuwwal is gedeeltelijk door de eroderende werking van de Rijn verdwenen.
Stuwwallen in Nederland zijn zo'n 150.000 jaar geleden ontstaan in de voorlaatste ijstijd (het Saalien). Voorafgaand aan de ijsbedekking hadden grote rivieren (o.a. de Rijn) dikke lagen zand en grind afgezet. Toen in het Saalien het ijs tot dit deel van Nederland oprukte, werden deze rivierafzettingen opgestuwd in hoge stuwwallen, zoals in Montferland.
In de laatste ijstijd (het Weichselien) kwamen de gletsjers niet tot in Nederland, maar was de bodem wel permanent bevroren (permafrost). Door de toen heersende harde winden werden lagen dekzand afgezet, met name aan de flanken van de stuwwallen.

Adres

Kilder

Meer over deze bezienswaardigheid

Reacties

Routes in de buurt

Relevante kanalen

© 2006-2019 RouteYou - www.routeyou.com