This website is also available for your locale (English, United States). Click here to change it.
Click here to hide this message.

Natuurgebied de Malpie

Nature park
Location type: Nature park
Importance: You should see this when you are in the region
Number of texts: 2
3 stars
Need a hotel nearby?
Made by Dromos | Reference mmeulens
Made by Dromos | Reference Wikipedia

Over de betekenis van de naam Malpie bestaan verschillende theorieën. Een mogelijkheid is dat het is afgeleid van het Franse ‘mal pays’ (slecht land). Een andere theorie, die waarschijnlijk de juiste is, is dat het woord is afgeleid van het oud-Nederlandse ‘maal pee’: maal betekent grenspaal en pee betekent zandrug, of zandpad. Dus een plaats waar paden op een zandrug naar een grenspaal leiden.

Linked thematic groups: Geografie

Link to group
Link to route

Made by Dromos

Het natuurgebied de Malpie is een heidegebied met tal van uitblazingslaagtes die ontstonden tijdens het gure klimaat van de laatse ijstijd, die dit gebied tot een toendra maakten zoals we dit nu kennen in Siberië. Het gebied ligt ook vol met vennen die onstonden nadat het grondwater steeg en de uitblazingsgaten opvulden. Pas na 1900 werden grote delen van de heide bebost. Het natuurgebied de Malpie ligt tussen Valkenswaard, Borkel en Schaft.

Linked thematic groups: Geografie

Link to group
Link to route

Sponsored links

Comments