This website is also available for your locale (English, United States). Click here to change it.
Click here to hide this message.

Nuenens Broek

Natural area
Location type: Natural area
Importance: You should see this when you are in the region
Number of texts: 1
3 stars
Need a hotel nearby?

Places of Interest nearby

Sponsored links

Hotels nearby

Restaurants nearby

Made by DromosReference
Made by Dromos

Het Nuenens Broek is een natuurgebied van ongeveer 50 ha. Vroeger was dit een moerasgebied. De bodem bevatte namelijk Brabantse leem, die ondoordringbaar is voor water. In de sloten ziet men dan ook een kenmerkende oranjebruine kleur, die duidt op de aanwezigheid van ijzer. Hier vindt men ook de waterviolier.

De aangeplante populieren werden onder meer gebruikt voor de klompen- en luciferindustrie in de streek.

Merkwaardig is het voorkomen van gevlekte aronskelk, een zeldzaamheid in de regio. In de vroege lente staan er heel veel sneeuwklokjes, die zich vanuit tuinafval spontaan over grote oppervlakten verspreid hebben.

Link to group
Link to route

Sponsored links

Comments