This website is also available for your locale (English, United States). Click here to change it.
Click here to hide this message.

Rondje Zwolle

Related channels

Nothing found

Sponsored links

Help us out

Description

De fietsroute ‘Rondje Zwolle’ neemt u, over een afstand van ongeveer 45 kilometer, mee door het mooie gebied rondom Zwolle. De route toont u de schoonheid van het waterrijke IJssel- en Weteringenlandschap, en gunt u tevens een blik op het karakteristieke Vechtdal en het Zwartewater, met zijn diepe, ondoorgrondelijke kolken. ‘Rondje Zwolle’ kenmerkt zich door tegenstellingen en afwisseling. Het ene moment fietst u, omgeven door stilte en rust, over kronkelige paadjes, terwijl u even later oog in oog staat met de dynamiek van de stad. Die grote verscheidenheid aan bezienswaardigheden, maken ‘Rondje Zwolle’ tot een boeiende fietsroute.

Sponsored links

Cycling route IJsseldelta Marketing
otn_route_recommended
Owner: IJsseldelta Marketing
Region: OverijsselZwolleThe Netherlands
Linked groups: IJsseldelta
5 stars | 51307 views | Public
close

This route on your website

More info

Places of interest (along the route)(show all)

Het Spoolderbos (distance from start: 1.38 km)

Het Spoolderbos
Zwolle
Het eerste natuurschoon dat u op de route tegenkomt is het Spoolderbos. Dit unieke stukje natuur is in 1980 ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Zwolle aangelegd. Aan de andere zijde van de Willemsvaart, ligt de Spoolderberg. Ver voordat Zwolle in 1798 hoofdstad van Overijssel werd, hielden de Overijsselse edelen hier hun landdagen en sprak de Utrechtse bisschop recht.

Park 'Het Engelse Werk' (distance from start: 2.14 km)

Park 'Het Engelse Werk'
Zwolle
Park ‘Het Engelse Werk’ vormt een verhaal apart. Het is van oorsprong een vestingwerk, dat rond 1670 door Menno van Coehoorn werd aangelegd. Vanaf die tijd kreeg het de naam ‘Het Nieuwe Werk’. Toen het in 1809 zijn defensiefunctie verloor, werd het vestingwerk door koning Lodewijk Napoleon aan Zwolle geschonken. De stad heeft het toen ingericht in Engelse landschapsstijl. De naam ‘Het Engelse Werk’ is daarmee makkelijk te verklaren. Nu is het park een favoriet wandelplekje van veel Zwollenaren. Er staan veel sierbomen, afgewisseld met beuken, eiken, populieren en linden.

Het Engelse Werk (distance from start: 2.71 km)

Het Engelse Werk
Zwolle
Het natuurontwikkelingsproject ‘Het Engelse Werk’ is een uniek natuurgebied. Het is namelijk één van de eerste natuurprojecten langs de IJssel, waar Staatsbosbeheer in 1992 mee is gestart. Hoe het project tot stand is gekomen en hoe alles in het gebied reilt en zeilt, kunt u lezen op de informatieborden , die aan het begin en halverwege de Schellerdijk staan. Er is een grote ondiepe waterplas gegraven, waar weide- en trekvogels zoals de grutto, de smient en de zwaan te vinden zijn. Vanaf de vogelkijkhut, die ten zuiden langs de rand van het gebied staat, kunt u alle vogels rustig gadeslaan. Het grazende vee in het voorjaar en de zomer maakt het sfeervolle beeld van de uiterwaarden compleet.

De IJsselcentrale (distance from start: 7.48 km)

Source: Ijsseldelta

De IJsselcentrale
Zwolle
Waar de route een lichte bocht maakt, doemt heel dichtbij, de plompe verschijning van de IJsselcentrale, ook wel Centrale Harculo genoemd, op. Vroeger stond de centrale in de stad, maar het is na de Tweede Wereldoorlog hier naartoe verplaatst. De Ijsselcentrale voorziet Zwolle en omgeving al sinds 1914 van stroom. De centrale had oorspronkelijk vijf schoorstenen. In 2005 is de centrale opgeknapt, zodat hij voorlopig mee kan gaan.

Ittersumbroek (distance from start: 8.67 km)

Ittersumbroek
Zwolle
Op de rand van de twee gebieden ligt Ittersumerbroek. In 1994 werd dit gedeelte van de stad plotseling wereldberoemd. Er werden, vlak voordat er een nieuwbouwwijk zou komen, zeldzame resten uit de Bronstijd opgegraven, hetgeen bewees dat er hier reeds bewoning was in circa 1500 voor Christus. Er zijn paalsporen gevonden, die onder andere aantonen dat er houten cirkels gestaan hebben, die in de prehistorie voornamelijk dienden als ontmoetings of ceremonieplaats. Sommige hebben in de oertijd een kalenderfunctie gehad: aan de hand van zonne- of maanstanden kon de toenmalige bevolking de datum bepalen.

De Nieuwe Wetering (distance from start: 12.2 km)

De Nieuwe Wetering
Zwolle
De Nieuwe Wetering is een schilderachtig, kronkelig water, dat zijn scheepvaartfunctie grotendeels verloren heeft. Vroeger werd het druk bevaren door allerlei schepen, maar doordat het vrij ondiep is, kan dat nu niet meer. Toch is de Nieuwe Wetering niet helemaal nutteloos geworden. Het water heeft nog wel degelijk nut als afwatering van een groot gebied tussen Dalfsen en Heino. Ongemerkt gaat het weteringenlandschap over in het dekzandlandschap. Toch staan de beide landschapstypen in sterk contrast met elkaar. Het dekzandgebied heeft een wat verspreidere bebouwing en een bosrijke omgeving. Door verscheidene verhogingen heeft het dekzandlandschap een meer gesloten karakter dan het weteringenlandschap.

De Wijthmenerplas (distance from start: 12.9 km)

De Wijthmenerplas
Zwolle
Rechts van het Zalnépad ligt een belangrijk recreatiegebied van Zwolle, de Wijthmenerplas. ‘s Zomers trekt deze voormalige zandwinplas met zijn prachtige omgeving duizenden bezoekers. Mensen zwemmen hier, doen aan watersport, of genieten van de zon. Bij minder mooi weer kunt u er wandelen en heerlijk fietsen. Op de bruggetjes en langs de gedeeltelijk beboste oevers zoeken veel vissers ontspanning.

De Agnietenberg (distance from start: 21.3 km)

De Agnietenberg
Zwolle
De Agnietenberg is een bosgebied van acht hectare op een voormalige rivierduin. Het gebied is nu een populair wandel- en recreatiegebied met een horecagelegenheid en camping, dat grenst aan recreatieplas De Agnietenplas. Aan de overkant van de Agnietenberg ligt overigens een bosrijk villapark. Aan het einde van de Haersterveerweg kunt u in de zomermaanden met een voetveer de Vecht oversteken. Zo begaanbaar en bebouwd als de omgeving van de Agnietenberg nu is, zo woest en onbegaanbaar was het vroeger. In de 18e eeuw maakten Zwollenaren er jacht op een ‘wilde deerne’ die al jaren in het gebied rond de huidige Kranenburger begraafplaats rondzwierf. Door haar verwilderde uiterlijk en de rare kreten die ze uitkraamde, vreesde iedereen het gebied waar ze leefde. Een tiental jaren heeft de vrouw zichzelf in leven gehouden met fruit en wild, zonder dat iemand haar opmerkte. Uiteindelijk hebben een paar mannen haar gevangen. Na onderzoek kwamen zij erachter dat zij door een groepje mannen was ontvoerd uit België. Omdat het verhaal van het meisje zich als een lopend vuurtje verspreidde, hoorde ook haar moeder het verhaal. Al die tijd dacht ze dat haar dochter niet meer leefde. De vrouw was dolgelukkig. De ‘wilde deerne’ heeft echter nooit meer leren praten. Daarvoor had ze te lang als een dier geleefd.

Begraafplaats Kranenburg (distance from start: 21.7 km)

Begraafplaats Kranenburg
Zwolle
Grenzend aan begraafplaats Bergklooster ligt begraafplaats Kranenburg, de in oppervlakte grootste gemeentelijke begraafplaats. Door de landschappelijke aanleg, de natuurlijke en mooie ligging en de rustieke sfeer geniet Kranenburg landelijke bekendheid. Begraafplaats Bergklooster en begraafplaats Kranenburg zijn door middel van een pad aan elkaar verbonden. Via de ingang van Bergklooster is het mogelijk - alleen lopend - beide begraafplaatsen te bezichtigen. Het voormalige landgoed “De Kranenburg” is sinds 1933 in gebruik als begraafplaats en ontworpen door de bekende tuinarchitect Copijn. In 1992 is ook een islamitisch gedeelte in gebruik genomen.

Places of interest (near the route)

Practical locations nearby

Comments

Sponsored links

Fill in your performed / future activity

 
 
 

  • RouteYou
  • Facebook
Adding activity...