Het pachthof Het Biesthof

Farm

BE |

Public

Een biest is een dorpsplein. Oorspronkelijk was het de plaats waar de biezen groeien. Een biestpoel is een gemeenschappelijke drinkpoel voor het vee. Het Biesthof staat op de hoek van de Bankstraat en van de Steenhofstraat. In 1474 had men hier twee woningen. In 1647 werd het woonhuis gebouwd door Jan Creytsaerts.De steen boven de ingangsdeur geeft dit jaartal aan. Zijn zoon eveneens Jan Creytsaerts verkocht in 1679 het Biesthof aan de 1ste Prins de Rubempré . Op het einde van de 17de , begin van de 18de eeuw werd het Biesthof uitgebreid met de aanpalende paardenstal en met een koestal, die een L vormde met het woonhuis. Aan dit pachthof was ook een brouwerij verbonden. In 1723 was er ook een kamme of brouwerij. Op het einde van de 18de eeuw werd een nieuwe schuur gebouwd parallel met het woonhuis. De Graven de Merode verhuurden het pachthof. In 1857 werd de fanfare De Vrede gesticht. Ze draagt nu de naam De Eendracht. De Graven later Prinsen de Merode waren erevoorzitter van deze fanfare, die haar repetities hield in het Biesthof. De pachter van het Biesthof, Daniël Vander Haeghen, ‘Den Ouden Boer’ was ook de 1ste voorzitter van de fanfare. In 1880 werd hier de vrije katholieke school gevestigd in de paardenstal. In 1909 was het een pachthof met wat meer dan 50 ha land. Het Biesthof werd door de Prinsen de Merode verkocht in 1984. Het woonhuis uit de 17de eeuw bleef bewaard. De paardenstal langs de Bankstraat en de wagenberging met de ingangspoort langs de Steenhofstraat werden afgebroken. Nieuwe gebouwen werden opgericht. Het Biesthof kreeg een semi-gesloten karakter met een ingangspoort in de richting van de Lodderhoekstraat.

Langs de andere zijde van het Biesthof vinden we de Friese melkerij met de grote zomereik.
Bibliografie:

F.MAES. Oude woningen te Everberg -Eigen Schoon en De Brabander, 1953.

H. VANNOPPEN. De geschiedenis van Everberg. Preslekkers en prinsen. Uitgave gemeentebestuur van Everberg, 1973, p. 36, p. 45.

H. VANNOPPEN.Honderd Kortenbergse gebouwen. Op stap door tien eeuwen verleden. Boek en Vorm. Winksele, 1999, p. 119.

Over het Biesthof werden twee thesissen gemaakt door landbouwingenieurs:

V.VAN ROEY. Monographie de la ferme Biesthof à Everberg KUL , 1909, 30 p.

L.DE COSTER. Het Biesthof (Everberg). Onderzoek naar de mogelijkheden tot agrarische functierenovatie. Eindwerk KUL, 1983, 236 p.

Address

Everberg
Belgium

Sponsored links

More about this place of interest

Routes nearby

Related channels

Sponsored links

© 2006-2017 RouteYou - www.routeyou.com