This site uses cookies to improve your experience and the quality of our services. By using this site you agree to its use of cookies. More information Hide

Kapel toegewijd aan de Heilige Cornelius

Need a hotel nearby?

Sponsored links

Routes nearby

Places of Interest nearby

Matched content

Hotels nearby

Restaurants nearby

Sponsored links

🔎
Chapel
Location type: Chapel
Location address: Asse
Number of texts: 1
4 stars
Made by krisvv

Schuin ingeplante kapel toegewijd aan de Heilige Cornelius, gelegen op een gedeeltelijk omhaagd perceel en opgericht tijdens de ambtstermijn van pastoor E. Corbeels in 1901, zie gevelsteen. Neogotisch geïnspireerde kapel op rechthoekige plattegrond onder leien zadeldak, vooraan sterk overkragend met houten windbord en dito steunpalen, waardoor een portaal ontstaat. De gecementeerde gevels vertonen schijnvoegen die voorheen rood waren ingekleurd; sporen hiervan bleven bewaard in de overluifelde voorgevel; een houten vleugeldeur in spitsboogomlijsting wordt geflankeerd door ruitvormige gevelsteentjes, respectievelijk met vermelding “Eerw. H. / E. Corbeels / pastoor / 1901” en “Gift / der parochianen / van Beckerzeel / 1901”. De zijgevels worden gemarkeerd door telkens twee spitsboogvensters met ijzeren roeden en een aflijnende tandfries. Bepleisterd interieur met cementtegelvloer en met planchetten beklede kap; houten altaar met plaasteren Sint-Corneliusbeeld, beschermheilige van hoornvee en veeboeren.

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Comments

Add comment

Sponsored links