This site uses cookies to improve your experience and the quality of our services. By using this site you agree to its use of cookies. More information Hide

Bergerhof

Need a hotel nearby?

Sponsored links

Routes nearby

Places of Interest nearby

Matched content

Hotels nearby

Restaurants nearby

Sponsored links

🔎
City
Location type: City
Location address: Nederland, Gelderland
Number of texts: 1
3 stars
Made by Petra19

Oorspronkelijk was Bergerhof de naam van een pad langs de bovenkant van het Renkums Beekdal. Nabij het huidige gashuisje was een verbinding met de Beukenlaan. In de volksmond werd het gebied tegenover het huidige Bilderbergkantoor aangeduid als de Mussenberg. Achter de huisjes die er stonden, strekte zich landbouwgrond uit tot aan de huidige Waterweg, Kerkstraat (op de historische kaart aangeduid als grintwegen) en Molenweg. Dit gebied heette de Hank. De Hankweg herinnert hier nog aan. De bebouwing van Renkum was geconcentreerd rond de Dorpsstraat en de Achterdorpsstraat.

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Comments

Add comment

Sponsored links