This site uses cookies to improve your experience and the quality of our services. By using this site you agree to its use of cookies. More information Hide

Oosterscheldekering

Need a hotel nearby?

Sponsored links

Routes nearby

Places of Interest nearby

Matched content

Hotels nearby

Restaurants nearby

Sponsored links

🔎
Dam
Location type: Dam
Location address: Burgh-Haamstede
Number of texts: 1
3 stars
Made by 172761

De Oosterscheldekering is een waterkering, onderdeel van de Deltawerken. Het is tevens een 8 kilometer lange wegverbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland, deel van de N57.

Deze waterkering is een afsluitbare stormvloedkering en bevat grote schuiven die bij zware storm, al dan niet in combinatie met een springvloed, gesloten kunnen worden, zodat het hoogwater niet de Oosterschelde binnen kan komen. Bij een verwachte waterstand van +3,00 m NAP worden de schuiven gesloten vanuit de bedieningskamer in het Ir. J.W. Topshuis op Neeltje Jans. Als hier niemand aanwezig is, zullen de schuiven bij +3 m NAP automatisch sluiten. Sinds de ingebruikname in 1986 zijn de schuiven 19 maal gesloten geweest , afgezien van testsluitingen.

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Comments

Add comment

Sponsored links