This site uses cookies to improve your experience and the quality of our services. By using this site you agree to its use of cookies. More information Hide

Hoeve Libeek

Need a hotel nearby?

Sponsored links

Routes nearby

Places of Interest nearby

Matched content

Hotels nearby

Restaurants nearby

Sponsored links

🔎
Castle
Location type: Castle
Location address: Nederland, Limburg, Sint Geertruid, Libeek, 27
Number of texts: 1
4 stars
Made by delbrueckii

Libeek 27, Libeek (Sint Geertruid): Hoeve Libeek

Hoeve Libeek maakt nu deel uit van een grote besloten hoeve ten westen van het gelijknamige gehucht. Het ligt op de helling van een groot bouwlandcomplex. Het is mogelijk dat het oorspronkelijk een gracht bezat, waarvan de nog aanwezige poel een restant zou kunnen zijn. Het pand bevat nog zestiende-eeuwse schietspleten met een rond gat, van waaruit men langs de gevels kon schieten.

Kasteel Libeek was een riddermatig huis in de heerlijkheid Eijsden. De oudste vermelding als ‘chastel libois’ of versterkt huis dateert uit 1286, toen het tijdens de Limburgse successieoorlog in handen viel van de hertog van Brabant. Het huis fungeert inmiddels al lange tijd als boerderij.’

Libeek is thans een gesloten hoeve met de ingang aan de zuidwestzijde. Aan de oostzijde van de binnenplaats ligt het rechthoekige, vrij hoge herenhuis. De aan de noordzijde grenzende dienstvleugel dateert mogelijk nog uit de tweede helft van de achttiende eeuw. De andere vleugels rond de binnenplaats zijn negentiende-eeuws.

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Comments

Add comment

Sponsored links