wy

wy

HomeRoutesBezienswaardigheden

De 4 fietsbruggen-lus tussen Zemst en Vilvoorde (32,2km; 20Mi)

Fietsroute Aanrader

BE | | 32.3 km

2422 keer bekeken | Publiek

Routebeschrijving

Deze fiets/loop-lus van 32,2km (20Mi) vertrekt aan de visput in Weerde (noordparking) en beoogt een lus te maken in uurwerkwijzerszin langs de naburige deelgemeentes Weerde - Hofstade - Melsbroek - Peutie - Houtem - Weerde. De bedoeling is tweeerlei: (1) Het is opgevat als een verkeersarme 20Mi duurloop ter voorbereiding van een marathon. (2) door de mooie passages die aangedaan worden is dit een uitstekende sportieve uitstap voor familie of fietsrecreant, maar ook in het bijzonder zinvol als schoolexcursie.
Het is hierbij de bedoeling om de zachte weggebruikers (voetgangers-lopers-fietsers) kennis te laten maken met de bestaande, voor hun geschikte, verkeersarme verbindingswegen tussen deze nabijgelegen woonkernen. De beschrijving van de GPS-lus start in Weerde, maar ze kan natuurlijk op gelijk welke andere plaats op de lus gestart worden.

Het vervolg van deze routebeschrijving is grotendeels gericht op (school-)educatieve doeleinden, maar zelfs de duurloper zal bij het lezen deze zeker op zijn to-run lijst plaatsen.

De lus steekt tweemaal de gevaarlijke Woluwelaan (R22) over; en eveneens tweemaal de snelweg Brussel-Antwerpen (E19) met in haar omgeving heel wat (gevaarlijke) op- en afritten. Ze laat je aan den lijve ervaren waar en hoe men er al dan niet in geslaagd is om deze dorpskern-verbindingen daadwerkelijk veilig te realiseren.

Samenvatting van de bezienswaardigheden:
Buiten de mooie stalen brugconstructies en vergezichten vanop deze bruggen, worden ook enkele andere bezienswaardigheden op de landelijke wegen tussen de Zenne- en Dijlevallei meegenomen. Onder andere de ruïne van de Weerdemolen aan de Zenne, de Steenmolen aan de vroegere Barebeek, en de vroegere locatie van de windmolen Bals in Peutie. Tevens wordt er langs twee waterkastelen gereden (Rubenskasteel en Schiplakenkasteel).
In de doorlopen deelgemeentes wordt er tevens langs verschillende speeltuinen en parken gereden zodat er tijd kan vrijgemaakt worden voor rust- en speelmogelijkheden.


Wegbeschrijving met verdere uitleg en internet-links:
Al van bij de start van de lus loopt het in Weerde mis: Alle vroegere trage wegen tussen Weerde en Hofstade werden in 1977 bij de aanleg van de E19 doorgeknipt (http://wegen-routes.be/doss/A1n.html ). Er wordt dan maar tegen de E19 onder de Brusselsesteenweg gegaan om rechtsomkeer te maken en de lus in tegenuurwerkwijzerszin te fietsen.
De doorlopen dorpskernen zijn bijgevolg Weerde –> Houtem –> Peutie –> Melsbroek –> Elewijt –> Hofstade -> Weerde.

Via Weerde (en twee kleine speeltuintjes) wordt langs de Weerdemolen aan de Zenne en het Rubenskasteel (een waterkasteel, ook wel 'Het Steen' genoemd; waar schilder Rubens heeft verbleven). Hiertegenover vind je de Steenmolen, die evenals als de watergracht van het Rubenskasteel vroeger gevoed werd door de Barebeek. Ook de Barebeek werd door de aanleg van de E19 in zijn loop naar deze zijde van de snelweg doorgeknipt, en aan de oostzijde kortgesloten. Een bospad langs de vroegere Barebeek brengt ons naar Houtem. Wat verder komen we aan de eerste fietsbrug die in 2007 over de drukke Woluwelaan (R22) tussen Houtem en Vilvoorde, aangelegd werd. Op het vroeger fietskruispunt waren er veel ongevallen. Door de fietsbrug is er nu een veilige oversteek zonder dat de auto's en vrachtwagens op de Woluwelaan moeten vertragen.
(zie http://www.infosteel.be/projects2/images/pdf/sa21p198.pdf en http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=NJ1QI1PF ).
Op de brug heb je een mooi uitzicht op het nabijgelegen spoorlijn en de akkers in de omgeving.

Hierna wordt de spoorlijn Antwerpen-Mechelen-Brussel over Schoewever gevolgd tot in Vilvoorde (wijk Faubourg), waar eens de Balsmolen stond (een windmolen, zie op de oude ansichtkaart: http://www.molenechos.org/images/vbrabant/vilvoorde_vdb20.jpg uit http://www.molenechos.org/verdwenen/molen.php?AdvSearch=3420). De ruïne werd er onlangs afgebroken en er werden enkele huizen op geplaatst. Het blijft een vreemd zicht dat de ansichtkaart van weleer het landelijke Peutie toont op deze volgebouwde plaats. Deze straat draagt nog een herinnering aan deze molen (Windmolenstraat), en hiertegenover is er nog een grasperkje die moet doen herinneren aan het vroegere landelijke karakter van deze streek.
Om veilig het nabijgelegen Peutie te bereiken moet terug de drukke Woluwelaan (R22) overgestoken worden. Hiervoor wordt de heel recent gemaakte fietsbrug op stelten (openstelling december-januari 2012 ?) genomen die de Kleine Steenstraat in Vilvoorde veilig verbindt met de Vilvoordestraat in Peutie. (Is de brug nog niet geopend, neem dan de eerste verkeerslichten verderop via het fietspad). Deze fietsbrug op stelten laat je de drukke Woluwelaan gemakkelijk van bovenuit bekijken.
(zie http://www.wegenenverkeer.be/wegenwerken/werven-gewestwegen/item/herinrichting-tervuursesteenweg-n227-in-elewijt-2-copy-copy.html )

Het volgende dorp dat we aansnijden is het nabijgelegen Melsbroek. Tussen beide woonkernen is er een wirwar van op- en afritten aan de E19. Via een park, speeltuin en sportvelden rijden we de door de E19 doorgeknipte Leuvensesteenweg in. Op het einde van die doodlopende straat van Vilvoorde naar Melsbroek nemen we een derde fietsbrug. Dit is de grootste en langste fietsbrug in heel Vlaanderen, opengesteld halverwege 2009.
(zie http://www.brusselnieuws.be/artikel/brucargo-heeft-rechtstreekse-verbinding-met-e19
en de VRT-videoclip over de plaatsing van deze langste fietsbrug http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/journaal/2.6055/2.6056/1.553074 )
Deze rode fietsbrug kan je al van ver opmerken en ze geeft je prachtige uitzichten rondom: Bij mooi weer merk je van hieruit het Viaduct van de Ring Rond Brussel, verschillende bruggen over het Zeekanaal Brussel-Willebroek, Het luchtverkeersgeleidingssysteem CANAC, de vlieghaven van Zaventem, het Atomium, de Basiliek van Grimbergen, ... Hier kan je bij zuidenwind om de 5 minuten een vliegtuig zien opstijgen. Vanop de brug kan je ook de nieuwe spoorlijn Mechelen-Zaventem tussen de E19 bekijken, die op deze plaats onder de E19 naar links duikt richting vlieghaven (Diabolo-treinverbinding).

Vervolgens rijden we terug noordwaarts langs landelijke en deels bosrijke wegen naar Elewijt en Hofstade. De bossen zijn hier al eeuwen aanwezig en werden gebruikt om drassige moerassige velden een zinvolle bestemming te geven. We rijden daarbij ook even langs het waterkasteel van Schiplaken die aan de Zwarte Beek ligt. We blijven in de buurt van deze beek die wat verder in de Vijvers van het Blosodomein te Hofstade uitmondt. In dit Sportdomein komen we de grootste speeltuin uit de wijde omtrek tegen!

Daarna volgen we in dit Blosodomein de grote vijver die werd uitgegraven om de spoorlijnen in de buurt te verhogen zodat het verkeer er onderdoor kom. We volgen de spoorlijn 27b van Hofstade naar Weerde, volgen de Barebeek onder de spoorlijn, en volgen verder de spoorlijn. Er is echter maar 1 brug meer over de Zenne die ons terug tot het vertrekpunt in Weerde zou kunnen brengen. Achter deze brug is er terug de snelweg E19 die de weg naar Weerde definitief heeft doorgeknipt. Terug problemen.

Op deze plaats is de Barebeek (die we net overgereden hebben) op nog geen 150m van de Zenne. Deze streek is daarom uniek omdat hier twee waterlopen heel dicht tegen elkaar liggen én die toch tot een ander bekken behoren: De Barebeek stroomt van hieruit naar de Dijle en behoort dus tot de Dijlevallei; hier liggen dus 2 waterlopen van verschillende valleien op 150m van elkaar (Zennevallei en Dijlevallei). Geen wonder dat het hier in de winter drassig kan zijn (Vriezenbroek).

Om in Weerde te geraken moeten we daarom omrijden langs de drukke Schumanlaan. Oppassen voor alle op- en afritten en de scherpe bochten in de fietspaden! Als we veilig zijn overgestoken gaan we nog even langs de visput van Weerde die werd uitgegraven om de E19 aan te leggen. Bij deze uitgravingen werden door de kinderen van Weerde en Hofstade veel haaietanden en mammoetbeenderen gevonden.


De locaties van de speeltuinen, fietsbruggen (met haar prachtige uitzichten) en andere merkwaardigheden kan je vinden door op de ingezoomde kaart op de POI’s te klikken.


Rond het Vilvoordse zijn dit niet de enige fietsbrug-initiatieven die een daadwerkelijke realisatie kennen. Zo is er ook nog het project ‘van Basiliek tot Basiliek’ dat op stapel staat en haar realisatie kortelings zal krijgen (zie http://www.wenz.be/nl/nieuws/Nieuwe-brug-zal-Watersite-aansluiten-op-park-Drie-Fonteinen/ )


Spijtig toch dat er voor de heropening van de trage wegen tussen Weerde en Hofstade (die door de E19 doorgesneden werden) op grondgebied Zemst momenteel geen (politieke) daadkracht is om een gelijkaardige fietsbrug daadwerkelijk te realiseren. De mobiliteit van de zwakke weggebruiker zou hiermee in deze noord Vlaams Brabantse zone drastisch verbeteren.

Deze ontbrekende fietsbrug zou niet alleen de onveilige situatie voor de trage weggebruiker op de Schumanlaan wegwerken: de afstand Weerde - Hofstade Blosodomein wordt hiermee driemaal korter, én er is bijkomend de mogelijkheid om met enkele kleine ingrepen (eveneens te Zemst, nml. hier te Weerde waar de Zenne het dichtst de Barebeek –Dijlevallei- nadert) de Zennevallei te verbinden met de Dijlevallei aan de spoorbrug over de Leuvensevaart. Zie POI: https://www.routeyou.com/location/view/47536934/trage-weg-zennevallei-dijlevallei-in-zemst-tweemaal-onderbroken.nl

Route-informatie

Bezienswaardigheden

Reacties

Activiteiten

In de buurt

Routes in de buurt

Overnachtingen in de buurt

Relevante kanalen

Deze route op jouw website

<iframe src="//plugin.routeyou.com/routeviewer/free/?language=nl&amp;params.route.id=571534" width="100%" height="600"></iframe>

Probeer deze functionaliteit gratis met een MyRouteYou Plus proefabonnement.

MyRouteYou Plus

Als je al een dergelijke account hebt, meld je dan nu aan.

© 2006-2019 RouteYou - www.routeyou.com