Biker

Biker

HomeRoutesBezienswaardigheden

Kronkelwaardlandschap

Landschapselement

NL |

Publiek

Voordat de IJssel door rivierdijken werd vastgelegd, 'wandelde' de rivier met brede bochten door de IJsselvallei. Het was een vrij meanderende rivier met oeverwallen en komgronden.
Langs de rivieren werd tijdens de jaarlijkse overstromingen zand afgezet, zodat er lage zandruggen (oeverwallen) ontstonden. Verder van de rivier af bleef het water na een overstroming het langst staan, zodat de fijnere kleideeltjes konden bezinken (komgronden).
Nog steeds heeft de zuidelijke IJssel tussen Arnhem en Deventer een zeer bochtig verloop met talrijke meanders en oude kronkelwaarden.
Het landelijke Cortenoever ligt in een kronkelwaard bij de IJssel. Kronkelwaarden ontstaan binnen een (vroegere) meander van een rivier. In de binnenbocht vindt sedimentatie plaats en in de buitenbocht erosie. Door sedimentatie worden sikkelvormige zandige stroomruggen gevormd terwijl de rivier telkens verder naar buiten schuift. Aldus ontstaat een ‘wasbord-structuur’, een afwisseling van oude ondiepe stroomgeulen (kronkelwaardgeulen) tussen lage zandige stroomruggen (kronkelwaardbanken). Deze afwisseling kan bovendien versterkt zijn doordat de mens de hogere delen anders benutte dan de lagere delen.
Door de hoogteverschillen van soms wel drie meter kennen kronkelwaarden een grote rijkdom aan flora en fauna.
Kronkelwaarden zijn al gevormd voor de opkomst van de Hanzesteden door ‘een IJssel uit het verleden’ met een groter debiet (= gemiddelde hoeveelheid water die per tijdseenheid wordt afgevoerd) en een onregelmatiger regiem (= schommelingen in de afgevoerde hoeveelheid water). Sindsdien heeft de IJssel zich steeds verder ingesneden en is het debiet kleiner en het regiem regelmatiger geworden. De kronkelwaarden zijn derhalve geen actieve structuren meer. Kronkelwaardgeulen zijn heldere, ondiepe (0,5-0,8 m diep), niet-aangetakte stroomgeulen die sterk worden gevoed door kwelwater (zowel grondwater als rivierwater).
Kronkelwaarden ontstaan tegenwoordig nauwelijks meer, omdat de rivieren door dijken, kribben en dammen aan banden zijn gelegd.

Adres

Brummen

Meer over deze bezienswaardigheid

Reacties

Routes in de buurt

Relevante kanalen

© 2006-2019 RouteYou - www.routeyou.com