Biker

Biker

HomeRoutesBezienswaardigheden

Dierensche Hank en Lamme IJssel

Landschapselement

NL |

Publiek

De zuidelijke IJssel tussen Arnhem en Deventer is van nature een insnijdende terrassenrivier met kronkelwaarden. Meer naar het zuiden zijn kronkelwaarden minder prominent aanwezig en zijn jongere hanken of strangen kenmerkend. Door het sterk meanderende karakter van laaglandrivieren en door overstromingen ontstonden er oorspronkelijk langs deze stromen steeds nieuwe nevengeulen. Oude nevengeulen zijn door menselijk ingrijpen of op natuurlijke wijze vaak geheel of gedeeltelijk verland. De hanken of strangen in uiterwaarden van rivieren zijn er overblijfselen van. Hanken of strangen zijn doorgaans niet-aangetakte geulen, tot 2 à 3 m diep, die niet in continue verbinding staan met de IJssel. Hanken of strangen worden sterk gevoed door kwelwater (zowel grondwater als rivierwater).

Adres

Ellecom

Meer over deze bezienswaardigheid

Reacties

Routes in de buurt

Relevante kanalen

© 2006-2019 RouteYou - www.routeyou.com