Biker

Biker

HomeRoutesBezienswaardigheden

De Sallands Heuvelrug

Nationaal park

NL |

Publiek

Het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug behoort tot één van de grootste aaneengesloten droge heidegebieden van Europa.
De Sallandse Heuvelrug is een stuwwal, die zo'n 150.000 jaar geleden is ontstaan in de voorlaatste ijstijd (het Saalien). Voorafgaand aan de ijsbedekking hadden grote rivieren (o.a. de Rijn) daar dikke lagen zand en grind afgezet. Toen in het Saalien het ijs tot dit deel van Nederland oprukte, werden deze rivierafzettingen opgestuwd in hoge stuwwallen, zoals de Sallandse Heuvelrug.
In de laatste ijstijd (het Weichselien) kwamen de gletsjers niet tot in Nederland, maar was de bodem wel permanent bevroren (permafrost). Door de toen heersende harde winden werden lagen dekzand afgezet, met name aan de flanken van de Sallandse Heuvelrug.
Door de aanwezigheid van permafrost in het voorjaar kon smeltwater van de sneeuw niet makkelijk in de ondergrond infiltreren. Het gevolg was dat het water over het oppervlak ging afstromen en door erosie werden smeltwaterdalen gevormd. De dalen die ontstonden staan nu droog (= droogdalen), in de grove zanden van de stuwwallen zakt het water direct weg.
Toen het klimaat warmer werd (in het Holoceen, vanaf ca 10.000 jaar geleden tot nu), raakte de heuvelrug bebost, maar door menselijk toedoen (houtkap en begrazing) zijn heide en stuifzanden ontstaan. Later zijn weer bossen aangeplant om de stuifzanden vast te leggen en voor de productie van hout.
Het gebied was sinds de Middeleeuwen vooral begroeid met heide, lokaal waren er ook zandverstuivingen. De heuvels zijn vanaf het eind van de negentiende eeuw voor het grootste deel herbebost om verstuiving tegen te gaan. Er werden vooral productiebossen met naaldbomen aangeplant. Sinds eind twintigste eeuw is het heideareaal weer vergroot uit oogpunt van cultuurhistorie en natuurbeheer.

Adres

Nijverdal

Meer over deze bezienswaardigheid

Reacties

Routes in de buurt

Relevante kanalen

© 2006-2019 RouteYou - www.routeyou.com