xanxano

xanxano

IniciRutesLlocs d'interès

Convent de Sant Domènec

Monestir

ES |

Pública

Font: @xanxano

El convent dominic de Castelló d’Empúries fou fundat l’any 1317 a iniciativa Ponç VI, comte d’Empúries entre el 1313 i 1322, el qual havia manllevat els fons necessaris per portar-ho endavant tal com s’havia compromès amb els predicadors. Al claustre es conserva una làpida commemorativa d’aquella fundació. El convent s’hauria establert en un lloc segurament situat en aquell moment fora muralla. El primer prior d’aquesta casa fou Ponç de Monclús i un dels frares de la primera època fou Dalmau Moner, després molt vinculat amb Sant Domènec de Girona i venerat com a sant. La casa comtal d’Empúries seria la protectora d’aquest convent, a la mort de Ponç VI fou enterrat al presbiteri de l’església conventual, a aquest sepulcre s’hi afegiria el de Pere I d'Empúries (1325-41).

http://www.monestirs.cat/monst/aemp/ae14dome.htm

Direcció

Castelló d'Empúries
Espanya

Més sobre aquest lloc d'interès

Rutes a la zona

Canals relacionats

Just like any other website, RouteYou makes use of cookies and similar technology to collect information about your preferences and your usage of the website. Only by doing so can we offer you an optimal user experience.

We also use cookies to serve you with personalised advertisements. Advertisements are necessary in order to offer you this service for free. If you prefer to use the website ad free, then you have the option to upgrade to a paid MyRouteYou Plus account, which also offers some advanced functionality.

Whatever you choose, we will always respect the privacy and security of your information in accordance with our privacy and cookie policy.

How do you want to continue?

I agree with the privacy and cookie policy and

© 2006-2018 RouteYou - www.routeyou.com