This site uses cookies to improve your experience and the quality of our services. By using this site you agree to its use of cookies. More information Hide

Eeuwenhout

Need a hotel nearby?

Sponsored links

Routes nearby

Places of Interest nearby

Matched content

Hotels nearby

Restaurants nearby

Sponsored links

🔎
Natural area
Location type: Natural area
Location address: Loker
Number of texts: 1
3 stars
Made by 174958

Het Eeuwenhout ligt op een helling in de vallei van de Douvebeek tussen de kernen van Loker en Dranouter. De hoogte varieert er tussen 45 en 75 meter. Tot kort na de Tweede Wereldoorlog was het Eeuwenhout een bos van 20 hectare. Met uitzondering van 22 are OCMW-bos, zijn de bomen na de Tweede Wereldoorlog verwijderd en omgezet naar landbouwgrond.

Na het faillissement van de landbouwer werd het geheel in 1980 gekocht door een bouwpromotor met de bedoeling hier een bungalowpark uit te bouwen. Na een negatief advies van de gemeente en de dienst stedenbouw werd deze grond eind de jaren ‘80 grotendeels verkocht aan de Vlaamse Overheid.

In 1991 werd 9 hectare van het Eeuwenhout bebost. Een derde is ingezaaid met eikels met behulp van een aardappelplantmachine, de rest aangeplant in een blokkenpatroon van zomereik, zoete kers, winterlinde, haagbeuk en gewone es. Het bosje werd tenslotte omzoomd met een brede struikengordel. Er is ook al een eerste dunning doorgegaan. Op deze manier ontstaat hier een mooi gemengd loofbos met kwaliteitshout.

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Comments

Add comment

Sponsored links