Biker

Biker

HomeRoutesBezienswaardigheden

De Geul

Rivier

NL |

Publiek

De naam van de Geul is zeer oud. De huidige naam wordt voor het eerst vermeld in 1675, daarvoor waren vele andere namen in gebruik. De eigennaam Geul zou afgeleid zijn van de soortnaam geule, met de betekenis van smal en diep water. Het zou dan moeten gaan om diep ingesneden in het landschap. En dat past natuurlijk heel goed bij dit riviertje.
De Geul komt ten zuiden van Epen Nederland binnen. Tweederde van de rivier (ca 36 km), ligt in Nederland. De breedte van de dalbodem varieert van minder dan 100 meter in België tot meer dan 600 meter in Nederland. De Geul heeft in de loop der eeuwen vele meanders met afkalvende oevers gevormd. De meanders zijn min of meer vastgelegd doordat de Geul zich in het verleden diep heeft ingesneden in het omliggende landschap.
De Geul is zeer ondiep, bij normale waterstand varieert de diepte tussen de drie en de acht decimeter. Alleen bij watermolens, waar het water gestuwd wordt, kan de diepte oplopen tot anderhalf à twee meter.
De Geul behoort, samen met haar zijbeken, tot het stroomgebied van de Maas. Een stroomgebied is het gebied dat afwatert op een bepaalde rivier en zijn zijrivieren.
Het verval (= hoogteverschil tussen twee plaatsen) tussen de bron in de Belgische gemeente Raeren (280 m boven N.A.P.) en de uitmonding in de Maas bij de Nederlandse gemeente Meerssen (38 m boven N.A.P.) bedraagt 242 meter.
De Geul heeft van bron tot uitmonding een lengte van 56 km, dus het verhang (het verval per km) bedraagt 242 m / 56 km = 4,3 m/km.
De Geul is een regenrivier en heeft een ongelijkmatig regiem (= schommelingen in de waterafvoer van een rivier in de loop van een jaar). De wisselende waterstanden hangen samen met de sterk wisselende hoeveelheid neerslag in het stroomgebied.
Het jaar-gemiddelde debiet (= het aantal m³ water dat op een bepaalde punt per seconde passeert) bedraagt 1 m³/sec bij Epen en neemt toe tot 3 m³/sec bij Meerssen.

Adres

Mechelen

Meer over deze bezienswaardigheid

Reacties

Routes in de buurt

Relevante kanalen

© 2006-2019 RouteYou - www.routeyou.com