Biker

Biker

HomeRoutesBezienswaardigheden

Oude IJssel

POI

NL |

Publiek

De Oude IJssel behoort, samen met haar zijbeken, tot het stroomgebied van de IJssel. Een stroomgebied is het gebied dat afwatert op een bepaalde rivier en zijn zijrivieren.
Het verval (= hoogteverschil tussen twee plaatsen) tussen de bron in Raesfeld in Duitsland (55,5 m +NAP) en de uitmonding in de IJssel bij Doesburg (9,5 m NAP) bedraagt 46 meter.
De Oude IJssel heeft van bron tot uitmonding een lengte van 82 km, dus het verhang (het verval per km) bedraagt 46 m / 82 km = 0,56 m/km.
Door het verdwijnen van stukken natuur en de aanleg van wegen, bebouwing en stuwen raken natuurgebieden versnipperd. Dieren en planten kregen zo minder kans om te overleven.
Ecologische Verbindingszones (EVZ's) verbinden de natuurgebieden weer met elkaar. Een zone of verbinding bestaat uit natuurlijke oevers, houtsingels, bosjes, poelen, natte weilanden of graanakkers. Een EVZ maakt het planten en dieren makkelijker om te overleven. Alle Ecologische Verbindingszones samen vormen een netwerk van natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
Sommige dieren zoals de otter zijn afhankelijk van water. Daarom worden sommige rivieren en beken ingericht als ecologische verbindingszone. In het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel wordt dat gedaan met de Oude IJssel en enkele zijtakken.

Adres

Laag-Keppel

Meer over deze bezienswaardigheid

Reacties

Routes in de buurt

Relevante kanalen

© 2006-2019 RouteYou - www.routeyou.com