Jos WRSM

Jos WRSM

HomeRoutesBezienswaardigheden

Deze site gebruikt cookies om je gebruikerservaring en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie Verbergen

Plan Zuid Amsterdam

Gesponsorde links

Plan Zuid Amsterdam

Publiek


PLAN ZUID AMSTERDAM.


Themawandelingen; architectuur, bijzondere locaties, oorlog, nostalgie, poezie en literatuur.


ARCHITECTUUR, WANDELINGEN EN BIJZONDERE LOCATIES IN PLAN ZUID“Hetgeen hier bezig is tot stand te komen, mag zonder kans op tegenspraak
enig genoemd worden op stedebouwkundig gebied en vindt wellicht nergens ter
wereld zijn weerga. De nieuwe stad is hier geworden tot een eenheid, resultaat
ener speciale organisatie; die de oprechte bewondering van stadgenoot en
vreemdeling opwekt. Stedebouwkundigen schoonheidstoezicht zijn hand in hand
gegaan om de beste kansen, die het nieuwe Zuid bood, te kunnen verwezenlijken”.
Algemeen Handelsblad - 1929

Foto: Jos Wiersema


OORLOG, VERVOLGING, VERZET, HONGER EN BEVRIJDING


De Amsterdamse Rivierenbuurt draagt nog altijd de sporen van bezetting,
vervolging, tyrannie, maar ook van het verzet ertegen.

In de jaren dertig vluchtten veel Duitse joden naar Nederland om aan het
Nazi-bewind te ontkomen. Onder hen waren ook Anne Frank en haar familie, die
zich vestigden op Merwedeplein 37-2, in Amsterdam-Zuid.

De regering wilde alleen diegenen toelaten die in levensgevaar verkeerden. In
overleg met het Comitee voor Bijzondere Joodsche Belangen werd in 1933 bepaald
dat de vluchtelingen de Nederlandse staat niets mochten kosten. De staat wilde alleen gevluchte joden opnemen die de economie konden stimuleren. Voor de opvang van vluchtelingen werd het door de Joodse gemeenschap gefinancierde kamp
Westerbork gebouwd. De Nederlandse joden moesten zelf voor hun geloofsgenoten
zorgen. De film In de schaduw van de overwinning uit 1986 van geeft een goed

beeld van de verscheurdheid en de ontreddering binnen Amsterdams-Joodse
gelederen.

Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog telde Amsterdam tachtigduizend joden. De meesten leefden verspreid over de volgende wijken: Nieuwmarktbuurt,
Transvaalbuurt en Rivierenbuurt.


LITERATUUR EN POEZIE IN DE RIVIERENBUURT


Amsterdam Zuid in het algemeen en de Rivierenbuurt in het
bijzonder hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in de hedendaagse letteren.
Verwonderlijk is dat niet, vanwege de geschiedenis van de buurt, Anne Frank en
familie, en de vele duizenden anderen die in de bezettingstijd ook zijn
weggevoerd en nooit meer teruggekomen. De omvang van die misdaad is nauwelijks
voor te stellen. Bij ons om de hoek. Zoveel mensen. En niet eens zo heel lang
geleden. Sebrenica op het Olympiaplein, of in de Maasstraat, daar waar nu een
bloemenkraam en een viskar staan. Naast sommige trapportalen zie je nog steeds
littekens van toen, in de vorm van soms half uitgewiste, maar nog altijd
duidelijk zichtbare, handgeschilderde huisnummers - goed te lezen bij
nachtelijke razzia's wanneer alles verduisterd was… In zekere zin is dit Zuid,
zoals meer door de geschiedenis getekende plekken in de wereld, een
openluchtmuseum dat de herinnering in stand houdt aan alles wat nooit had mogen
gebeuren en dat (in ieder geval hier) wellicht niet gauw opnieuw zal
plaatsvinden - zolang het maar niet vergeten wordt. Die hoop overschaduwt alle
tragiek en voedt de buurt met waarde en schoonheid.Die schoonheid wordt natuurlijk ook en vooral bepaald door het sierlijke, licht
meanderende stratenplan en de onverwisselbare architectuur: de lange rijen
gesloten woonblokken met hun erkers, trapportalen, ornamenten, die al meer dan
zeventig jaar minzaam én over de brede lanen met hun tramrails én over bijna
dorps aandoende pleintjes uitkijken. Uiterlijk is er niet veel veranderd, de
tijd is er misschien niet stil blijven staan, maar je stapt zo in een andere
tijd, een stilte van vroeger die iets melancholieks oproept en waarin het
tegelijk aangenaam flaneren is.Het is kortom een uitzonderlijk en een uitzonderlijk mooi en intrigerend deel
van Amsterdam, en schrijvers zouden nu eenmaal geen schrijvers zijn als ze dat
bij tijd en wijlen niet zouden opmerken. Wij nodigen u bij deze uit passages uit
boeken voor ons op te sporen, die Plan Zuid zijn welverdiende plaats in de
romankunst hebben gegeven en nog steeds geven.

(Paul Gellings en Jos Wiersema)www.zuidelijkewandelweg.nl


Gesponsorde links

Deze groep op jouw website

<iframe src="//plugin.routeyou.com/mapsearch/free/?language=nl&amp;params.group.id=1838" width="100%" height="600"></iframe>

© 2006-2018 RouteYou - www.routeyou.com