geert@natuurvrienden.be

geert@natuurvrienden.be

HomeRoutesBezienswaardigheden

Deze site gebruikt cookies om je gebruikerservaring en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie Verbergen

Europese vriendschapsfietsroute: Jura-Zwitserse Alpen

Gesponsorde links

Europese vriendschapsfietsroute: Jura-Zwitserse Alpen

Publiek

JURA-ZWITSERSE ALPEN:
Europese fietsroute in ontwikkeling doorheen Europa
http://www.natuurvriendensportfederatie.be
http://www.natuurvrienden.be
http://www.nivon.nl
http://www.nfi.at
http://troisv.amis-nature.org
Vriendschapsfietsroute:
Op Internationale Natuurvriendencongres te Wildhaus Zwitserland 2002 is een motie aangenomen om een internationale fietsroute te ontwikkelen door meerdere natuurvriendenlanden in centraal Europa.
Dit idee is ingediend door de Nederlandse natuurvrienden (Nivon) en inmiddels uitgewerkt door het Nivon en de Belgische ATB De Natuurvrienden.
Het idee van het project is een internationale fietsroute te ontwikkelen waarin de natuurvriendengedachte optimaal uitgewerkt wordt. Dit betekent dat de aandacht vooral uitgaat naar het sociale, culturele en het natuurvrienden aspect (’natuur en duurzaamheid). De Internationale Vriendschapsroute zal verder bouwen op de NFI-campagne “Europees Landschap van het Jaar”. Met de “Internationale Vriendschapsroute” trachten we de verschillende Europese Landschappen van het Jaar met elkaar te verbinden evenals de integratie van Natura2000 gebieden in de route.

De filosofie achter de Vriendschapsroute steunt op de volgende pilaren:

Duurzaam toerisme:
fietstoerisme als één van de meest populaire vormen van zacht (duurzaam) toerisme
het gebruik van toeristenhuizen die op duurzame wijze uitgebaat worden.
Daar er Europawijd al voldoende bewegwijzering voorhanden is zullen de Natuurvrienden deze Europese vriendschapsroute uitwerken door het zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande bewegwijzering en het milieu niet verder belasten met nieuwe bewegwijzering.

Verbondenheid:
De Internationale Vriendschapsroute tracht verschillende Europese landen met elkaar te verbinden. Enkele van de betrokken landen zijn: België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Polen, Tsjechië, Zwitserland, Oostenrijk en Hongarije. Er wordt tevens gestreefd naar een optimale samenwerking m.b.t. de organisatie van het project.

Wat is een Landschap van het jaar:

“Europees Landschap van het Jaar”. Met deze acties tracht de Internationale Natuurvriendenbeweging, sinds 1989, de aandacht te vestigen op grensoverschrijdende ecologisch waardevolle en bedreigde regio’s in Europa. De doelstelling van die acties is een duurzame ontwikkeling van het verkozen gebied te bevorderen en te ondersteunen. Het “Europees Landschap van het Jaar” wil hierbij mogelijkheden scheppen om zich actief met het gebied bezig te houden. Het wil samen met de bevolking initiatieven voor een duurzame ontwikkeling op gang brengen en projecten ontwikkelen die ook na de actie voortgezet kunnen worden. Zo werkten onze landen o.a. reeds actief mee aan de duurzame ontwikkeling van het gebied “het Oude Vlaanderen” en het Maasgebied, die beiden als Belgisch-Frans-Nederlandse gebieden reeds werden verkozen tot Europees Landschap van het Jaar. Andere Europese Landschappen van het Jaar zijn: Lebuser Land, het Bohemenwoud, de Alpen, het gebied van de Odermonding, de Eifel-Ardennen, de Neusiedler See en de Bodensee. Meer informatie omtrent deze campagnes is terug te vinden op de website van de Naturfreunde Internationale onder ‘projects’.

Wat is Natura 2000 gebied

Natuur en landschap zijn in Europa erg gevarieerd: van hooggebergten en moerassen, tot bossen en uitgestrekte polderlandschappen. Natura 2000 betreft Europees beschermde natuur, in uitvoering van de Europese Vogelrichtlijn (1979) en Habitatrichtlijn (1992). Zij hebben tot doel het beschermen en herstellen van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, waarbij de nadruk ligt op habitats en soorten die op het Europese niveau bedreigd zijn. Deze zijn in de bijlagen van de richtlijnen opgesomd. De Europese regelgeving is omgezet in Vlaamse wetgevingen.
Een essentieel onderdeel ervan is de realisatie van een Europees ecologisch netwerk van beschermde gebieden, het Natura 2000 netwerk. In die gebieden, “Speciale beschermingszones” of “vogel- en habitatrichtlijngebieden” genoemd, dienen maatregelen genomen en randvoorwaarden gesteld om de aanwezig soorten en habitattypen te behouden of hun toestand te verbeteren.

Gesponsorde links

Deze groep op jouw website

<iframe src="//plugin.routeyou.com/mapsearch/free/?language=nl&amp;params.group.id=3763" width="100%" height="600"></iframe>

© 2006-2018 RouteYou - www.routeyou.com