wy

wy

HomeRoutesBezienswaardigheden

Deze site gebruikt cookies om je gebruikerservaring en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie Verbergen

Fietssnelwegen

Gesponsorde links

Fietssnelwegen

Publiek

Deze groep bevat een aantal fiets(snel-)wegen die passen in het Fiets-O-Strade netwerk van de provincie Antwerpen (http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drom/dienst-mobiliteit/fietsbeleid/fietsostrades.html ) , en het Fiets-Gen netwerk aan de noordrand van het Brussels Gewest, dit dus op Vlaams en Vlaams-Brabants niveau (http://www.vlaanderen.be/nl/mobiliteit-en-openbare-werken/verkeer/fiets-gen-tussen-vlaanderen-en-brussel ) .

Het tracé Antwerpen - Mechelen is bijna klaar (98%) tot station Nekkerspoel. Grote delen zijn autovrij (en dus veilig), wat een eerste vereiste is voor een fietssnelweg. Een minimaal aantal verkerslichten (dus snel) is een tweede vereiste (Onderzoek van de Fietsersbond over de top 3 van de ergernissen voor de fietser: http://www.fietsersbond.be/fietsroutes/resultaten-onderzoek-2014 ).
Snelheid en veiligheid bij autosnelwegen vertalen zich bij fietssnelwegen in 'autovrij' en 'verkeerslichtenvrij'. Tesamen met een goed berijdbare ondergrond zijn dit de 3 belangrijkste elementen om een fietssnelweg 'succesvol' te maken.

Het tracé Mechelen-Nekkerspoel tot Brussel behoort slechts heel gedeeltelijk tot de bevoegdheid van de provincie Antwerpen. Vast staat dat er ook te Mechelen zelf tot aan de Geerdegemvaart (de zgn. 'tangent') er een scheiding van het auto- voetgangers- en fietsverkeer zal gebeuren bij de ontsluiting van het nieuwe te maken hoofdstation Mechelen.

Het Antwerpen-Brussel stopt momenteel echter te Nechelen-Nekkerspoel. In Mechelen zelf zal de situatie de eerste jaren nog niet afgewerkt zijn, en tot aan de grens met de provincie Vlaams-Brabant wijzen alle plannen in het oversteken van de Brusselsesteenweg (aan de Jubellaan over de Gergegemvaart) en deze te volgen tot aan de E19.
Tussen de E19 en Brussel is het enige stuk dat reeds redelijk auto- en verkeerslichtenvrij is, het asfaltjaagpad van Eppegem Brusselsesteenweg tot aan de oude industriezone Forges-de Clabeck te Vilvoorde-centrum. Vanaf daar leeft er weer het idee om terug langs de autos te rijden langsheen het Zeekanaal aan de zijde 3 Fonteinen.
Tussen Vilvoorde en Mechelen is er te Zemst een recreatief jaagpad langsheen de Zenneverkorting. De impact van een (toch gewenst) druk fietsverkeer zal vor de recreant veel nadelige gevolgen hebben. Actueel wordt dit jaagpad ook al veel gebruikt voor woonwerk- en woonschool-verkeer, wat zeer goed is! De impact tussen de recreant en de funcionele fietser zal er een gevaarlijk tracé van maken langs de diepe betonnen Zennebedding en het langsliggende diepe leibeek.
Daar dit jaagpad aan de brug van de Brusselsesteenweg over de E19 uitkomt, lijkt een zoveelste reden om dit tracé verder langs de Brusselsesteenweg uit te bouwen. Voor de functionele fietser is dit echter geen goede zaak: (1) niet autovrij en dus niet veilig, (2) niet snel wegens een overtal aan verkeerslichten, (3) ettelijke andere veiligheidsprobemen door een oversteek over een te smalle Zennebrug, een doorsteek door een schoppingcomplex en andere centra met op- en afrijdende auto's.

Nochtans bestaat er een 100% verkeersvrij en snel alternatief tussen Mechelen Tangent: 16 km lang!! Dé droom voor elke functionele fietser, waarbij er ook nog rekening gehouden wordt met de nodige dwarsschakels die een fiessnelweg nodig heeft om de fietses van de zeer brede omgeving te bedienen.
Een goede extra link nodig? https://www.facebook.com/FietsEnWandelbrugE19

In deze groep zijn momenteel twee routes opgenomen:

(1.) De actueel 'best mogelijke' fietsverbinding tussen Antwerpen (Centraal station) en Brussel (Central station).

(2.) Het autovrij en snelste tracé tussen de Colomabrug (Tangent Mechelen) en de Budabrug aan het Zeekanaal te Brussel. Deze is reeds voor 80% auovrij, doch bepaalde stukken zijn niet aangelegd (lopen langs een akker(-pad) of onverhard jaagpad, te doen met een mountainbike), en op 2 plaatsen is het even goed uitkijken voor vervelende obstakels waar je zowiezo zeer goed moet opletten en tevoet doormoet (oude Buurtweg 26 over de E19, Zennesluizen in Eppegem). Een trailloper kan dit traject wep perfect aan.De volgende 4 criteria zijn weerhouden om een route in deze groep te plaatsen:

(1) Er moet een aantoonbare meerwaarde zichtbaar zijn bij de bovenlokale functionaliteit op vlak van recreatie, woonwerkverkeer, woonschoolverkeer, ontsluiting van naburige woonkernen voor trage weggebruikers, ontsnippering van groen- en recreatiegebieden, ...

(2) Voor traillopers moet de weg loopbaar zijn, voor fietsers/mountainbikers is dat op dit ogenblik, door het ontbreken van een fiets-schakel voor en enkele route (van Colomabrug tot Budabrug) niet evident.

(3) De route moet SNEL zijn. Kruispunten, verkeerspunten en wachttijden zijn altijd voor de fietser een mindere functionaliteit;

(4) De route moet VEILIG zijn voor de trage weggebruiker. Één van de belangrijkste criteria hierbij is dat er absoluut zo weinig mogelijk gemotoriseerd verkeer op het traject tegengekomen wordt.
Indien dit echt niet anders kan, dan horen hier FIETSSTRATEN gebruikt te worden (AUTO'S TE GAST, met absolute voorrang voor fietsers), of trage wegen racées die ruim en veilig verwijderd zijn van het gemotoriseerd verkeer.

Gesponsorde links

Deze groep op jouw website

<iframe src="//plugin.routeyou.com/mapsearch/free/?language=nl&amp;params.group.id=7249" width="100%" height="600"></iframe>

© 2006-2018 RouteYou - www.routeyou.com